تعبیر خواب دیدن عبا پوشیدن عبا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن عبا پوشیدن عبا در خواب ابن سیرین

در این مقاله تعبیر خواب دیدن عبا در خواب توسط ابن سیرین را ارائه می دهیم، عبا، جامه بیرونی گشاد و گشاد است که به تفصیل دارای سوراخ دوزی در محل گردن و دو دهانه دیگر است. جای بازوها را می پوشاند و تمام بدن را می پوشاند به جز دست و پا، و انواع پارچه است که از آن دوخته می شود و پشم یا ابریشم از آن الهام گرفته می شود. جامه و پیراهن و رواج این لباس اصیل عربی در کشور تونس که در مجالس عروسی و عزا می پوشند، با این تفاوت که از قدیم الایام از زمان جاهلیت شناخته شده است و دیدن آن در خواب بیانگر بسیاری است. از معانی در تفسیری که ارائه می کنیم.

تعبیر خواب دیدن عبا پوشیدن عبا در خواب ابن سیرین

  • عبا اشاره به زن زیباست پس هر که ببیند عبایی بر اوست; زن عجمی است که به او می شود و اگر رنگین یا رنگین باشد محبت و دوستی دارد و هر که خود را پوشیده و علم دینی یا دنیوی ببیند در دنیا زاهد است. .
  • و هر که ببیند جامه ای از پشم دارد، نشان می دهد که مال زیادی به دست آورده است که از مشروعی جمع آوری می کند، و اما خوابیدن بر پشم دلیل بر کسب مالی از زن ثروتمند است و سوزاندن پشم دلیل بر فساد دین یا ضرر مالی است و در مورد ردای نخی، دین نیکو و قوت اعتقاد به همان پوشنده است.
  • و هر که ببیند سگ یا یکی از حیوانات ردای پشمی پوشیده است، نشان می دهد که مردی پست، مال مرد شریفی را تأمین می کند، سعادت گواه حال اوست، و مال گله اش را غارت کرده است.
  • و هر کس ببیند که عبایی خریده یا به دست خود دوخته است اگر فقیر بود از آن صرف نظر کرد زیرا سرما را دفع می کند که در خواب دلالت بر فقر دارد و برای آن که دید نیز همین گونه است. او در پوشیدن عبا برای کسانی که می‌خواهند آن را بپوشند کار می‌کند، و کسی که عبا را برای خود درآورد، فقیر است.
  • و گفته شد: عبا دلیل بر حیثیت و حیثیت مرد است، پس هر که عبایی بپوشد و در آن عیب ببیند، دلیل بر کمبود آن است و زیاد شدن آن اگر زشت نباشد. پس واجب است پسری باشد که مردم روستای خود را بپوسد و هر که ببیند جامه او از آهن یا مس و پلیس یا رانندگی بوده است برای او ستوده است و برای هرکس نیز همینطور است. روزی خود را با سختی و مشقت به دست آورد، و بقیه کینه و نفرت آنها نسبت به مردم است.
  • هر کس عبایی بپوشد و پس از آن که برایش مناسب بود تنگی آن را احساس کند، این نشان دهنده بد اخلاقی او پس از نیکی است، او کسی است که حق خدا را بر مال خود باز می دارد، اما حسن آن انفاق در راه خداست.
  • و هر کس عبایی بپوشد و پاره شود یا پوشیده شود، از کسانی است که در نماز کوتاهی می‌کند یا در آن بدعت می‌کند، یا از آن غفلت می‌کند، یا سجده‌اش تمام نمی‌شود، زیرا ممکن است سخنان زشت به او خطاب شود. از یک مرد دیگر
  • نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا