تعبیر خواب دیدن بالا رفتن و پایین آمدن از کوه در خواب

تعبیر خواب دیدن بالا رفتن و پایین آمدن از کوه در خواب

خیر یا شر را استنباط می کنیم، تعبیر خواب دیدن کوهنوردی یا پایین آمدن از آن در خواب، با توجه به آنچه در آن دیده می شود از سبزه و آب و درخت، تعبیر خواب بالا رفتن از کوه، تعبیر دیدن رؤیای فرود آمدن از کوه در خواب، کوه حکایت از وعده یا هدف دارد و بالا رفتن از آن به میزان دستیابی یا شکست آن با توجه به درجه صعود و بدن و میزان رسیدن به قله اشاره دارد. یا سقوط از بالای آن، و در اینجا به تفصیل به بیان مهم ترین مطالب از این جهت می پردازیم، طبق آنچه از امام محمد بن سیرین رحمه الله نقل شده است.

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه در خواب

در تعبیر خواب دیدن کوه نوردی در خواب آمده است:

کوه به پادشاه یا سلطان با قلب سخت اطلاق می شود یا مردی است قانع کننده با بدنی عظیم که از استخوان و طول و کوتاهی کوه به چشم می خورد زمین بر اساس کاری است که هیچ کس قادر به انجام آن نیست. و اینچنین اهل علم و فقاهتند و بالا رفتن از کوهها حکایت از اهداف بلند یا رفیع دارد، چنانکه عروج به آن جز به اعتبار و مقامش بالا نمی رود.

هر کس خود را در حال بالا رفتن از کوه ببیند، صاحب خواسته ای است که در پی آن است یا هدف والایی که به آن می خواهد، پس آنچه را که در بیداری می خواهد جستجو می کند، مانند سفر در خشکی، همراهی با حاکم، یا. کسب اختیار و کار، رسیدن به مقصود برایش آسان بود، از این رو موانع بر او تحقیر شد، اما اگر دید که بدون پلکان و نردبان به سوی او بالا رفته و دلیلی ندارد، ترسید. و در فرمان او بود که فریب بخورد، مگر اینکه بعد از آن به اوج رسید، دلیل بر بقا است.

هر که در خواب ببیند تا بالای کوهی رفته یا بر آن تکیه کرده یا در زیر سایه قرار گرفته است، بینش او نشان می دهد که به پیشوای مهمی نزدیک است که در کنار او پناه می گیرد و با همراهی آوازه اش می افزاید. این امر بیانگر آن بود که شهرت او تا آنجا که آن صدا در میان مردم گسترش یافت، ممکن است مأموریتی را بر عهده گرفته باشد که حجم آن گسترش یافته و دستورات و کتاب های خود را انجام دهد.

و هر كه در خواب ببيند كه بر كوهى بالا رفته و ترسيد، در امان است آب }، كوه معصوم است مگر كسى كه از كشتي خود به سوى او گريخت، زيرا به سبب داستان ابن نوح شكسته است و برای غیر صاحب دریا دلیل بر جدایی گروه و پیروی از هوی و هوس و بدعت است.

و هر کس در خواب ببیند که بر کوهی بالا رفت و بیدار شد و به قله آن نرسید، دلیل بر عدم دستیابی او به آنچه می خواهد است و ممکن است بر فساد دین و دنیا دلالت کند و هر که بالا رفت. به کوهی که در آن سبزه و آب یا کاشت یافت و پادشاه بود، این نشان دهنده قوت عقیده اوست، عدالت او در اداره امور، و اگر کوه بایر باشد، کافر ظالم است، چنانکه هست. مثل مرده ای که خدای متعال را تسبیح نمی گوید و از او طلب آمرزش نمی کند.

و هر کس در خواب ببیند که از کوهی بالا رفته و از آب آن نوشیده و مستحق فرمان بوده است، به آن دست یافته است و به اندازه آسانی بالا رفتن برایش آسان است و مانع عذاب و اندوه است. و اگر ببیند که تاجر بوده، فرمانش بالا می‌رود و در تجارت خود سود می‌برد، و هر صعودی بلندی و هر فرود آمدنی، ضعف است، مگر آن که نشان از عروج آنها به فرج است.

و هر كه خود را در حال بالا رفتن از كوه ببيند تا در داخل غارى وارد شود، مردى شكست ناپذير يا پادشاهى بلند قامت را نقشه مى‏كشد.

آمد در تعبیر خواب دیدن فرود آمدن از کوه در خواب

هر کس در خواب ببیند که از کوه فرود آمده یا قبل از رسیدن به قله از آن سقوط کرده است، به خواسته خود نمی رسد و بین او و میل او فریبکاری است و شاید این نشان دهنده فساد دین باشد. کاهش اهداف و عدم بازگشت از آنها در صورت تحقق.

و هر کس در خواب ببیند که از کوه پایین آمده یا پس از رسیدن به بالای آن از بالای آن افتاده است یا از بالای درخت و دیوار یا سقف بلند افتاده است، دلیل بر تناقض آن چیزی است که بر آن دلالت دارد. از او افتاد، چه عالم باشد، چه همسر باشد و چه شغلی که از آن درآمد دارد، از بیننده خواب سوال می شود که مهم ترین چیزی را که به آن امیدوار است و می ترسد در بیداری از دست بدهد، در صورتی که به دلیل زیاد بودن غیر ممکن است. تعداد آرزوها و تغییر امیدها، قضاوت می شود که او را از کسی که در خواب از او افتاده جدا می کنند، به همان اندازه که دلالت بر معنای تعبیر دارد، همانطور که با توجه به وضعیت محلی که بر آن افتاد استنباط می شود. از باروری و بی حاصلی، ناهمواری و غیره.

و هر کس خود را در حال سقوط از بالای کوه ببیند، از کسانی است که به نافرمانی و وسوسه افتاده است، اگر در سقوط او دلیلی وجود داشته باشد، مانند افتادن در جایی که مار و موش و هیولا در آنجا باشد و در عوض ممکن است اگر در مهدکودک یا مسجد افتاد یا خود را در حال نماز جماعت دید، گناهان را ترک کرد و از وسوسه خارج شد.

و هر كه كوه را در حال سقوط يا سوختن ببيند، ديده او مرگ كسى است كه هلاك يا كشتن او مقدر شده است، جز اينكه بر سر جنبندگان در هوا بالا مى‏رود، سپس نشانه وحشت و وحشت است. ترس در آن مکان از ظلم سلطان، زیرا کوه بالای سر بنی اسرائیل برافراشته شد تا تهدیدی برای نافرمانی و ارعاب خداوند باشد.

و هر كه كوه را ببيند كف يا خاكستر شده است، اين رؤيت حامل خير نيست و حاكي از بازگشت امر به عصر قبل است، چنان كه از كف آب ادعا كردند و كف براي او باقي نمي ماند. كوه ايستاده از كوه افتاده بهتر و بادوامتر است و هر فرود از كوه دليل بر فساد امر و از بين رفتن اهداف است، خواه با فرود آمدن يا سقوط.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا