دیدن قالی در خواب و معنی قالی کهنه و نو

برخی از رویاها وجود دارند که بر حسب حالت بیننده و وضعیت بینایی دارای معانی مختلفی هستند، از جمله رویایی. قالیچه در خوابتعبیر خواب نیز با توجه به وضعیت قالی در خواب از نظر قدمت و مدرن بودن و … متفاوت است.

از این رو در این مقاله با هم به تفصیل به تعبیر دیدن قالی در خواب، خرید فرش نو در خواب، دیدن فرش قدیمی در خواب، فرش جادویی در خواب و تعبیر فرش می پردازیم. برای مجردها رویا داشته باشید، پس با علاقه ما را دنبال کنید.

قالیچه در خواب

 • اکثر علمای تعبیر می گویند که دیدن قالی در خواب چیزی جز انعکاس حال و مقام و دنیا طلبی بیننده خواب نیست.
 • قالی در خواب ممکن است نماد عمر بیننده باشد، اگر طولانی و پهن باشد، عمر طولانی است و اگر کوتاه و باریک باشد، دلیل بر کوتاهی عمر اوست.
 • چه بسا فرش در خواب نشانه معیشت بیننده خواب و وضعیت مالی او باشد.
 • و اما دیدن فرش در خواب در حالی که پیچیده شده است، این نماد زمان سختی و مسائل سخت و پیچیدگی است.
 • همینطور دیدن قالی در خواب باریک و کوتاه است و نماد کمبود رزق و روزی، نیاز به پول، عدم تدبیر و شاید نزدیک شدن این اصطلاح است.
 • و اما فرش در خواب اگر پهن شود، بیانگر غرور و حیثیت و مقام و منزلت است.
 • و اما دیدن فرش در جایی که برایش ناشناخته در مقابل او پهن شده است، این نماد فرصتی برای سفر است که در آن به او سود و منفعت می رساند.
 • و اما دیدن نشستن روی فرش در خواب، نمادی از به دست گرفتن موقعیت یا مقامی معتبر است.
 • دیدن فرش ضخیم و بلند و پهن در خواب بهتر از دیدن فرش کوتاه و نازک و باریک است.
 • و اما دیدن راه رفتن روی فرش در خواب یا ایستادن بر روی آن، نمادی از وجود نیاز یا امری است که برای او صاحب اختیار است.
 • نظری وجود دارد که می‌گوید نشستن روی فرش در خواب، نشانه امنیت و آرامش است، به ویژه اگر بیننده خواب با کسی دشمنی یا رقابت کند.
 • و اما رویای نشستن روی فرش در خواب با شخصی که بیننده شناخته شده است، نماد رابطه شراکتی بین او و صاحب فرش است.
 • و اما قالی دادن در خواب، نماد به دست آوردن کمک بزرگ یا مشارکت در کار یا پول است.
 • همچنین ببینید:

  سجاده نماز در خواب

  قالیشویی در خواب

  خرید فرش نو در خواب

 • چنانکه بسیاری از علمای تعبیر ذکر کرده اند که خریدن فرش نو در خواب، نشانه تغییر و تجدید حیات بیننده است.
 • شاید خرید یک فرش جدید در خواب نمادی از لطف، قدرت، غرور و پول همیشگی بیننده خواب باشد.
 • و خریدن فرش نو در خواب اگر بزرگ باشد، بیانگر گشودن درهای نو و منابع خیر و رزق است.
 • برخلاف فرش کوچک، به اندازه اندازه یا طول فرش نماد شادی یا رزق ساده است.
 • و اما خریدن بیش از یک قالی در خواب، افزایش نیکوکاری است و ممکن است بیننده مقامی معتبر پیدا کند.
 • دیدن فرش کهنه در خواب

 • در مورد دیدن فرش کهنه در خواب، شکرگزاری نکنید و از دیدن آن در خواب خوشتان نیاید.
 • دیدن فرش کهنه در خواب پاره یا فرسوده، نماد نگرانی، مشکلات، بدبختی ها و مشکلات است.
 • دیدن یک فرش قدیمی در خواب ممکن است نمادی از وجود یک نعمت موقت و نه دائمی باشد.
 • این می تواند نمادی از معیشت ضعیف، بی پولی، فقر و نگرانی باشد.
 • شاید دیدن فرش کهنه در خواب نمادی از ارتکاب گناه بیننده باشد.
 • و اما دیدن قالیچه ای کهنه در خواب که گرد و غبار روی آن است، نماد زوال غرور و اعتبار اوست.
 • اما اگر گرد و غبار آن را پاک کند و بعد آن را به عقب پرتاب کند، این نماد بازگشت جلال یا اقتدار به او است.
 • فرش جادویی در خواب

 • و اما دیدن فرش سحر در خواب از معدود رؤیایی است که ظاهر می شود، ولی برای کسی که آن را می بیند و خیری را برای او حمل می کند، از رؤیاهای نویدبخش است.
 • فرش جادویی در خواب نماد برآورده شدن آرزوها، آرزوها، آرزوها و شاید منافع، موهبت ها، برکات و بسیاری از معیشت های آسان است.
 • داشتن فرش سحرآمیز در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب به حالتی از فضل و رزق و روزی فراوان و زندگی تجملی رسیده است، زیرا اطرافیان او به آن بازنگشتند.
 • همچنین پرواز بر روی فرش سحر و جادو در خواب بیانگر دوستی با فردی با اقتدار بالا یا داشتن مقامی عالی است.
 • دیدن فرش جادویی در خواب برای زنان مجرد، نشانه ارتباط با فردی است که تمام خواسته های او را برآورده می کند و تمام خواسته های او را برآورده می کند.
 • تعبیر خواب فرش برای زن مجرد

 • و اما تعبیر خواب قالی برای زن مجرد، مژده و مژده او را به همراه دارد و نماد زوال نگرانی و تحقق آرزوهایش است.
 • شاید تعبیر خواب قالی برای زن مجرد، نمادی از ورود او به مرحله جدیدی باشد، چه در درس و چه در کار.
 • ممکن است تعبیر خواب قالی برای زن مجرد، نشانه معاشرت یا ازدواج او باشد.
 • و تعبیر خواب فرش جادویی برای زنان مجرد، نشانه رسیدن به آرزوها و آرزوهای بزرگی است که آرزوی تحقق آنها را داشته است.
 • تعبیر خواب قالی برای زن مجرد، اگر قدیمی یا کهنه باشد، نمادی از مشکلات و موانعی است که او در راه خود با آن روبرو می شود و او را از رسیدن به اهداف باز می دارد.
 • شاید تعبیر فرش پاره در خواب برای زن مجرد، بیانگر بیماری باشد که مسیر او را مختل می کند.
 • تعبیر دیدن فرش جادویی در خواب را تماشا کنید

  بدین ترتیب به پایان مبحثی رسیدیم که در مورد تعبیر دیدن فرش در خواب و اهمیت قالیچه قدیم و جدید و قالیچه جادویی به طور مفصل با شما گفت و گو کردیم به امید اینکه مورد پسند شما واقع شود. ما خوشحالیم که از طریق نظرات با شما در ارتباط هستیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا