تعبیر خواب ابن سیرین نامه ها

با تعبیر خواب ابن سیرین با حرف ها از طریق وب سایت در رویاها با معانی و نمادهای رویاهای ابن سیرین بر اساس حروف الفبا و با نمادها و معانی حرف ها آشنا شوید.

حرف ح ابن سیرین همه تعابیری که با حرف ح شروع می شود را ببینید تعبیر ح در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین نامه ها

دیوار:

ديوار سواري در خواب بيانگر حال بيننده است و اگر ديوار محکم يا زيبا باشد بيانگر حال خوب بيننده است.

می‌گفتند دیوار نشان‌دهنده مردی قوی و متدین است و ریزش دیوار بر روی بیننده ممکن است نشانه گناه باشد و برای آنها مجازات شود.

ابرو:

ابرو نشان دهنده زیبایی و اعتبار است و ممکن است نشان دهنده صداقت باشد.

گفته شد ابرو نشان دهنده پدر و مادر است و ممکن است اشاره به دو فرزند یا دو شریک باشد و گفته شد که آنها همسر هستند.

هاوی:

دیدن ظرف در خواب، بیانگر اختلاط با مردمی است که شیطان بر آنها چیره شده است.

گفته شد ظرف کسی است که دنباله را قطع می کند و دیدن ظرف ممکن است حاکی از بیماری باشد و الله اعلم.

دانه سیاه:

تعبیر باقالی سیاه در خواب که حکایت از سلامت و تندرستی بیننده در بدن او دارد.

طناب:

ریسمان در خواب بیانگر عهد یا شریعت است و می گفتند نشان عزت و جلال است و دیدن طناب نشان دهنده فریب است.

ممکن است دلالت بر سحر داشته باشد و گفته شد که ریسمان دین است و کسی که به ریسمان بچسبد دلیل بر پایبندی او به دین خداست.

تعبیر خواب حرف ها

حج:

حج در خواب، نشانگر حقانیت دین بیننده، درستی او، ایمن بودن از ترس، ادای قرض و ادای امانت است.

بیرون رفتن به وقت حج برای مسافر، سود برای تاجر، شفای مریض، ادای قرض و راهنمایی گمشدگان است، گفته شد: حج حکایت از عمر طولانی دارد.

حجر اسماعیل:

رؤیت حجر اسماعیل علیه السلام، بیانگر رزق و روزی پسر است که او را در امر معاش یاری می رساند.

اسمیت:

دیدن آهنگر در خواب نشانگر پادشاه بزرگ است و گفته اند که نشان دهنده پادشاه مرگ و آهن نشان دهنده قدرت اوست.

هر که خود را آهنگر ببیند و آهن با او نرم شود، دلالت بر این دارد که اگر بیننده از اهل پادشاه باشد، به پادشاه می رسد.

اهن :

دیدن آهن در خواب بیانگر قوت و مال است و گفته اند که بعد از ضعف نشانه جلال است و خوردن آهن پیروزی است و خوردن آن با نان بیانگر آن است که بیننده سختی زندگی را تحمل می کند و چنین بود. گفت: جویدن آهن با دندان نشانه غیبت است.

ابن سیرین نامه ها

جنگ:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف ها جنگ است دیدن جنگ در خواب بیانگر فریب کسانی است که بیننده خواب با آنها می جنگد و گفته اند جنگ امتحان است و گفته اند که همه گیری است.

می گفتند جنگ گرانی است، اگر اهالی شهر با هم می جنگیدند، نشانگر گرانی بود و اگر اهالی شهر با سلطان جنگ می کردند، نشانگر ارزانی بود.

ابریشم:

دیدن ابریشم گشاد نشانه عشق است و پوشیدن لباس ابریشمی برای پادشاهان تکبر و دیدن ابریشم بر مرده نشانه سعادت است.

دیدن ابریشم سرخ یا ابریشم زرد نشان دهنده بیماری است و گفته شد که دیدن آنها برای مرد زینت است و لباس ابریشمی فقیه خواسته او از دنیاست.

بارداری :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف ها حاملگی در برخی از خواب ها حاملگی بیانگر سختی، حاملگی، نگرانی و مسئولیت است.

اسب:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف ح اسب است و دلالت بر قوت و غرور دارد همچنان که دلالت بر اختیار و برکت و رهایی از بلاها دارد.

الاغ:

تعبیر خواب حرف هاا خری است و بیانگر خستگی و بدبختی و مسئولیت پذیری است شنیدن صدای الاغ بیانگر شنیدن خبر غم انگیز است.

حجامت:

حجامت به کسى اطلاق مى شود که بر گردن افرادى مانند خط کش یا طبیب مسلط است و از این نظر که حجامت مى کند، نشانگر آن است که او بر عهده گرفته است یا احیاناً فاقد صداقت است.

حسادت:

حسادت در خواب ممکن است برای کسی که حسادت می کند نشان دهنده فساد باشد و می گفتند حسد برای کسی که حسادت می کند بیانگر فقر است.

شاید حسادت به سحر و جادو.

هیزم:

هیزم در خواب برای کسی است که سخنان زیانبار حمل می کرد یا شاید به آبروی مردم دست می زد و هر که هیزم دارد برای او روزی است.

تفسیر ابن سیرین حرف ها

تعابیر کامل تعبیر خواب ابن سیرین حرف ح را ببینید

کفش در خواب

تعبیر خواب بارداری

دیدن اسب در خواب

شیرینی در خواب

تعبیر حنا در خواب

تعبیر خواب کبوتر

دیدن حجاب در خواب

دیدن الاغ در خواب

تعبیر حج در خواب

تعبیر خواب در آغوش گرفتن

دیدن معشوقه در خواب

کیف رویایی

تعبیر تراشیدن ریش در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین نامه ها

جوش های صورت در خواب

دیدن آفتاب پرست در خواب

تعبیر سنگ در خواب

غم در خواب

گلو در خواب

طناب در خواب

تعبیر خواب ح / تعبیر خواب ابن سیرین حرف ح

آهن در خواب

حجامت در خواب

نهنگ در خواب

ورود به حمام در خواب

ابرو در خواب

تصادف رویایی

حیوانات در خواب

حشرات در خواب

مهمانی در خواب

آرنا در خواب

باغ در خواب

سنگ قیمتی در خواب

هیزم در خواب

حسادت در خواب

حلوا در خواب

هوگلا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین حرف ها تعبیر ح را با سلام و درود خدمت خانواده تیم فیل علم به شما تقدیم کرده ایم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا