تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابن سیرین حرف قاف را از طریق سایت ما در خواب وب سایت تعبیر خواب اول تماشا کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

فرمانده ارتش:

رؤیت او حاکی از آن شخص مشهوری است که تحمل می کند و هر که خود را در لشکر فرماندهی می بیند، نشان می دهد که برای کسانی که شایستگی آن را داشته اند، خیر، پول یا اختیار به دست می آورد و برای کسی که شایستگی آن را نداشته است، شاید حکایت از مرگ داشته باشد. .

فلاسک:

بطری در خواب بر پسر دلالت دارد و ممکن است بر زن دلالت کند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با شیشه ها مهربان باشید.

بطری ممکن است اشاره به دوستی داشته باشد که غیبت می کند، یا زنی که اسرار را فاش می کند، یا ممکن است اشاره به زن زناکار باشد.

سالن:

تعبیر ابن سیرین حرف تالار قاف و تالار در خواب دلالت بر آسایش بیننده و پایان حاجت دارد و ممکن است دلالت بر همسر مؤمن داشته باشد.

سالن ممکن است نشان دهنده موقعیت باشد و سالن در خواب ممکن است نشان دهنده پول سودآور باشد.

گنبد:

دیدن گنبد در خواب بیانگر زن و همه گیری گنبد و یا خریدن گنبد نشانه ازدواج است و تخریب گنبد بیانگر طلاق زن است.

خراب شدن گنبد در خواب ممکن است نشانه فوت همسری بیمار باشد و خداوند اعلم.

گربه:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف قاف و گربه و گربه در خواب دلالت بر دزد یا دزد دارد.

چه بسا در برخی از رؤیا منظور جن باشد و چه بسا او پسر بوده و ماده آن ها اشاره به زن فریب خورده باشد.

سر بریدن:

بریدن سر در خواب ممکن است به معنای ترک نماز یا ارتداد از دین باشد و برای شخص نگران رهایی از نگرانی باشد.

و سر بریدن در خواب برای آن است که بدهکار بدهی خود را بپردازد و اگر کتک زننده شناخته شود کتک خورده بهتر می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

مقبره:

قبر در خواب نشانه زندان است و زندان نیز نشانه قبر است و ساختن قبر در خواب نشان دهنده بنای خانه است و کندن قبر در خواب برای مجرد ازدواج با زن با حیله و نیرنگ.

بوسه :

بوسه در خواب بیانگر برآورده شدن نیاز بیننده خواب است و ممکن است نشان دهنده پیروزی بر دشمنان باشد.

بوسیدن قاضی یا پادشاه در خواب، قبول قول است، اما پادشاه هر که را ببوسد، دلالت بر آن دارد که به او خیر می رسد.

بوسیدن مردی در خواب از روی شهوت، نشانه آن است که هر کس این کار را انجام دهد از طرف مقابل خیر نصیبش می شود.

ولى اگر بوسه بدون شهوت بود، كسى كه بوسيده شد، خوب مى‏شود

کشتن:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف قاف کشتن و کشتن در خواب نشانه ارتکاب گناه است.

و تعبير ديدن كسى كه خود را در خواب كشته، نشانه پشيمانى و پشيمانى او از خطا يا گناه است.

کشته شدن انسان در خواب، نشانه ارتکاب گناه کبیره است و هر که در خواب کشته شود، بیانگر خیر و طول عمر است.

گفته شد که کشتن جان در خواب، نشانه نجات بیننده از غم و اندوه است، به دلیل این که خداوند متعال می فرماید: «نفس را کشتید و ما شما را از اندوه نجات دادیم».

عروسی :

خواندن قرآن از روی قرآن در خواب نشانه خیر و نشاط و عزت است و ممکن است اشاره به امر یا نهی داشته باشد.

تلاوت قرآن بدون رونوشت از نشانه های نیکوکاری و تقوا و بزرگداشت است و ممکن است دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

میمون:

میمون در خواب بیانگر مردی است که عیوب زیادی دارد و جنگ میمون در خواب و پیروزی بیننده بر میمون نشانه بیماری و شفا است.

پیروزی میمون بر بیننده نشانه بیماری شدید است و ممکن است میمون نشان دهنده مردی باشد که مرتکب گناهان کبیره شده است.

همبستر شدن با میمون در خواب، نشانة نافرمانی است و خوردن گوشت میمون در خواب، نشانه علاج عیب است.

کدو تنبل :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف قاف کدو حلوایی و کدو حلوایی در خواب نشان دهنده مردی با دانش یا نیکوکار است که با مردم کم رزق و روزی نزدیک است.

کدو حلوایی در خواب مریض برای او نشانه شفا است و خوردن کدوی پخته در خواب بیانگر بازگشت چیزی است که بیننده گم کرده بود.

نیشکر:

دیدن نی در خواب، بیانگر افراد رذیله و سخنان ناپسند است، و گفته شده است که نی بر افراد ریاکار است.

و نیشکر در خواب، گویای رزق و روزی است که از خستگی حاصل می شود، و گفته اند که مراد از نسب نیکو است.

شپش

تعبیر خواب ابن سیرین.

دیدن شپش روی زمین نشانه ضعف افراد است و شپش ممکن است نشان دهنده بیماری باشد.

تعبیر خواب حرف قاف

تعابیر کامل تعبیر خواب حرف قاف را ببینید

گربه در خواب

تعبیر شپش در خواب

کوتاه کردن مو در خواب

کوتاه کردن ناخن در خواب

تعبیر خواب قهوه

دیدن میمون در خواب

قطار در خواب

تعبیر خواندن قرآن در خواب

تعبیر خواب بوسه

دیدن گردنبند در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب قبر

گندم در خواب

تعبیر خواب پا

تعبیر استفراغ در خواب

ماه در خواب

دیدن قلم در خواب

دیسک در خواب

قتل در خواب

ماسک در خواب

نماز قبله در خواب

کدو تنبل در خواب

قفل در خواب

بازدیدکنندگان ما با جستجوی کلمات زیر ما را پیدا می کنند:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف ق، ابن سیرین حرف قف، تعبیر خواب ابن سیرین حرف ق، تعبیر خواب به حروف الفبای ابن سیرین حرف قاف.

تعبیر خواب ابن سیرین حرف قاف با سلام خانواده تیم سایت در خواب را برای شما قرار داده ایم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا