تعبیر خواب دیدن کنیز در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن کنیز در خواب ابن سیرین

حاضر تعبیر خواب دیدن کنیز در خواب ابن سیریندیدن کنیز یا کنیز مسلمان در خواب، تعبیر دیدن کنیز لباس پوشیده در خواب، خرید و فروش کنیز یا کنیز، رؤیت کنیز در تعبیر معانی فراوانی را بیان می کند و همه آنها با توجه به جزئیاتی که مشاهده می شود حول محور خیر و شر متمرکز می شوند و در اینجا مهمترین مواردی که در این جنبه از توضیح آمده است را به تفصیل ذکر می کنیم.

تعبیر خواب دیدن کنیز در خواب

به نیکی دیدن کنیز در خواب آمد:

دیدن کنیز دلالت بر گسترش خیر و یارگیری آن است که از اسم جار گرفته شده است، پس هر که کنیز داشته باشد یا با او ازدواج کند یا وارد او شود و غیبت کند به سوی او باز می گردد یا خبری از او می رسد. او را یا نوشته اند چون غرق شد گریخت و کشتی او غرق شد و هر که کنیز را دید که در مکان عمومی به تنبور می زند خبری است که به حق بینا در میان مردم منتشر می شود و خوشایند است. یا غمگین به نسبت زیبایی یا زشتی او.

و هر کس کنیز مسلمانی را ببیند و بداند که آراسته است، مژده می‌دهد از جایی که انتظار ندارد، اگر کافر بود، از خنا به او رسیده است.

و هر که کنیز ببیند به قدر ظاهر و لباس و بوی خوش او به نیکی می رسد و هر که کنیز بخرد پول و خوبی می یابد.

کنیز در خواب، دلیل بر تجارت کسی است که آن را مالک یا خریده یا به او هدیه کرده است، هر که ببیند به کنیز نزدیک می شود تا او را بخرد، او را به تجارتی معرفی می کنند که اوست. درگیر، و کنیز چیزهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و ممکن است در آینده رخ دهد.

در شرّ دیدن کنیز در خواب آمد:

و هر کس کنیز را در خواب ببیند به رسوایی می افتد که در میان مردم منتشر می شود و نیز به هر آنچه ذکر شده و رایج است دلالت می کند، پس فتنه ای فراگیر و امراضی است که روی می دهد، بر تنبور خبری است که منتشر می شود و به همان اندازه که ظاهر زشت آن، شر را حمل می کند.

و هر كه كنيزى را ببيند و در صورتش اخم كند، نشانگر آن است كه خبر تنهايي او را زياد شنيده است.

و هر که کنیز پیری را در خواب ببیند، دیده اش عالم او را نشان می دهد و آنچه بر او می آید، در زندگی او خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا