تعبیر خواب دیدن لباس سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس سفید سیاه در خواب دیدن لباس سفید در خواب تعبیر دیدن لباس سیاه پوشیدن معنی دیدن لباس رنگی و تعبیر هر رنگ و میزان کیفیت آن مدرن بودن و کیفیت پارچه ای که از آن ساخته شده است، اما رنگ آن نشانه بسیار خوبی از معنی است، و یکی از عناصری است که تفسیر را کنترل می کند، رنگ سیاه و سفید مفاهیم بسیاری را به همراه دارد که ما هستیم در حال شناسایی

تعبیر خواب دیدن لباس سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس مشکی در خواب

لباس دو رخ یا دو رنگ به مردی اطلاق می شود که نگهبان اهل دین و دنیا باشد و از آنها خودداری کند و اما لباس های رنگ های برجسته کشنده برای گناهکاران کبیره جادوگران و فالگیران و چه بسا آنها را به حرفه ای می پوشیدند که در آن ذبح می شد، و برای کسانی که از حرفه ای که در آن نوشیدنی های رنگارنگ می نوشیدند بهتر است، و برای بقیه مردم غمگین است و دچار توهم هستند و زیاد می شود. بیماری بیمار از بیماری حاد کیم و زردی صفرا.

و هر که ببیند لباس خود را به رنگهای سیاه و غیر آن نقش بسته است، سخنان تندی از جانب حاکم ظالمی که از خود بیزار است بر او نازل می شود و لباس سیاه برای کسانی که به پوشیدن آن عادت ندارند دلیل بر بدبختی اوست. برای کسانی که آن را می پوشیدند صحیح است، اگر مریض آن را ببیند می میرد، زیرا سیاه لباس میت است.

و هر که ببیند جامه سیاهی از سیاهی خالص بر تن کرده است، صاحب پول و آبرو و نیکی در میان مردم است، راه قطع شد و هر که جامه سیاه او را خورد از پول او می خورد و هر که خود را بسوزاند. لباس به نزاع افتاد و کثیفی لباس سیاه گناهی است که پوشنده آن را مرتکب می شود و کثیفی بدن نگرانی مالی است.

و هر که بر سلطانی جامه سیاه ببیند و او بر تن داشته باشد، بینش نشانگر قوت اوست، و اگر آن لباس، پنبه سیاه بود، نشانگر تقوای او و ظاهر خضوع اوست، یا عدم وجود دشمنان و امنیت اوست. از آنها در تمام عمرش.حکومت او، اما اگر در رنگ طلایی باشد، از کسانی است که مرتکب کارهای باطل می شود، پس مانند فرعونیان زشت است.

تعبیر خواب دیدن لباس سفید در خواب

و هر كه خود را در لباس سفيد ببيند، حكايت از حسن زندگى دنيا و تقرب او به دين دارد و آن براى كسانى است كه در بيدارى آن را مى پوشيدند، و يا آن را مى پوشند، و رنگ سفيد نافع است و ضررى ندارد.

و هر کس در خواب ببیند که جامه سفید خود یا لباس دیگران را شسته، دلیل است که خستگی و مشتقی را که از آن رنج می‌برد دفع کرده است، و چه بسا این رنگ نمایانگر ظاهر چیزهای پنهان باشد. زیاد بودند، مال زیادی را مبتلا می کند و اموالش را وسعت می بخشد، اگر کهنه باشد مضطر می شود.

و هر که خود را در جامه سفید کثیف ببیند به اندازه ای که از آن ظاهر می شود مرتکب گناه می شود، پس اگر آن را بشوید تا از آن چرک پاک شود، توبه است که بشارت می دهد و استغفار می کند، و هر که خیس کند. لباس او در امری که آن جامه نشان می دهد مانده است یا مانعی برای سفر است که فقط با خشکی لباس انجام می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا