تعبیر خواب دیدن لباس در خواب ابن سیرین

دیدن لباس در خواب به معانی زیادی از شر یا خیر اشاره دارد، خوابیده ممکن است خود را در حال پوشیدن لباس نو یا کهنه ببیند و چه بسا کهنه و فرسوده شده باشد و علاوه بر تنوع، لباس خود را در بیاورد یا پاره کند. از انواع پارچه‌هایی که از آن لباس می‌سازند، می‌تواند ابریشم و پشم و پنبه و کتان یا ابریشم بپوشد و بر حسب رنگ پارچه و نحوه بافت آن نیز تعبیر آن متفاوت است، از جمله زرد، سیاه و سفید. و در اینجا مهم ترین جهات این خواب را از جهات تعبیر و معانی رؤیت با توجه به آنچه بر امام محمد بن سیرین رحمه الله رسیده بیان می کنیم.

تعبیر خواب دیدن لباس در خواب

تعبیر خواب دیدن لباسی که چیزهای خوبی را حمل می کند، یعنی:

جامه بافی به مسافرت از کشور اطلاق می شود که اگر از طلا یا نقره بافته شده باشد نشان دهنده ی صلاح دین و دنیاست و پنبه و پشم و شبدر یکی است و هر که از لباسش چیزی بخورد از پولش می خورد. و هر که جامه نو بیاورد مال زیادی می‌رسد و هر که لباسش را طولی کند آسوده می‌شود.

و هر کس در خواب ببیند که جامه نو پوشیده است ثروتمند و توانگر می شود و برای فقیر ثروت و سعادت است و اگر لباس خود را بپوشد دائماً بر آن چیزی است که باعث تری می شود. اگر دلیل آن وضو باشد، چنین است.

و هر كه خود را در لباس سرد ببيند، بهترين دنيا و آخرت را به دست آورده و نقشه آن از ديگران بهتر است، زيرا سردي و مركب در تعبير بهتر و قويتر از پشم است، ولي وصايت است. کسانی که شایستگی آن را داشتند یا باروری در سال و افزایش سود برای کسانی که شایسته آن نبودند یا از صاحبان زراعت بودند.

و هر کس ببیند که ابریشم یا پارچه های ابریشمی دارد یا چیزی از آنها را به صورت تاج یا تاج گل بر سر می گذارد، مردی پرهیزکار و دانا و فاتح دشمن خود است که با توانایی خود پیشوایی را به دست آورده است. چیزهایی که آنها را به بهشت ​​می کشاند و شاید دلالت بر ازدواج کنیز زیبا یا ازدواج با زن شریف باشد.

و هر كه لباس ظريف بيند دليل بر تجديد دين است پس هر كه چيزى از آن را در زير لباس خود بپوشد دلالت دارد كه رازش با آنچه اعلام مى كند موافق است و شايد براى او خيرى باشد راهنماى سفر حج. .

و هر كه خود را در لباس سياه ببيند و به آن عادت كرده باشد به خير و صلاح مي رسد و سرسبزي قوت و دين و زياد شدن عبادت است براي زندگان و براي مردگان است كه در خيرند. شرط با خدا

تعبیر خواب دیدن لباس هایی که چهره های شیطانی دارند، یعنی:

هر کس در خواب ببیند لباسش سوخته است، بین او و خانواده و خویشاوندان نزاع در می‌آید، و او نیز برای کسی است که پیراهن خود را پاره کرده و هر کس جامه‌اش را پاره کند، در گل و لای شرم افتاده و خود را پاره کند. پهنا و لباس وصله دار یا زشت بیانگر زیان مالی یا کار و بیکاری است و لباس آفرینان و پریشانی و دو خصلت کافر دلیل بر بدی او در دنیا و هلاکت او در آخرت است. و هر کس دو جامه دو خصلت بپوشد یا بر هم بریده باشد، نشانه مرگ اوست و چه بسا او و پسرش فقیر شوند و کوتاه شدن پیراهن زن حجاب او را بشکند.

و هر که خود را در پوشیدن لباس آسان ببیند، به مصیبتی می افتد که تازیانه بر او بزنند، و حماسه آتشی است که می سوزد یا بیماری است که ویران می کند، و پهن کردن جامه بد است، دبیج برای کسانی است که نبودند. یک فقیه خوب در دین، زیرا دلیلی بر دنیاجویی آنها و دعوت آنها از زنان به بدعت است.

و هر کس در خواب ببیند که جامه نازکی بر لباس خود پوشیده است، بینش او به فحشا یا افتادن در بدعت و گمراهی در دین است.

و هر کس لباس سیاه را برای کسی که عادت ندارد بپوشد دلیل بر آن است که افتادن منفور است که مرگ صابران است چنانکه لباس مردگان است و اما زردی لباس. در حال بیماری است و سرخی برای مردان شر است مگر اینکه در جامه پایین یا رختخواب و لحاف او باشد و لباس سرخ پادشاه دلیل بر سرگرمی و سرگرمی اوست.

تعبیر دیدن رنگهای لباس در خواب و خواب ابن سیرین
تعبیر خواب دیدن برهنه شدن در خواب
تعبیر خواب دیدن بافتن و لباس پوشیدن در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا