تعبیر خواب ابن سیرین حرف د

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دال را از طریق سایتی در خواب ببینید سایت تعبیر خواب اول.

معانی و نمادهای رویاهای ابن سیرین، حرف د یا کلماتی که با حرف د شروع می شوند را به شما نشان می دهیم.

تعبیر خواب ابن سیرین حرف د

سیاه چال زمین:

ظهور وحشی از زمین در خواب، علامت آن است که بیننده برای پادشاهان اخباری را تجسس می کند و چون آن را الجصاصه می گویند.

تعبير خواب بيرون آمدن حيوان ممكن است حاكي از ترويج فضيلت و جلوگيري از منكر و چه بسا عاقبت فاسقان باشد.

دار: خانه:

دیدن خانه در خواب دلالت بر دنیا و خانه جدید دارد، برای فقرا غنی، برای مضطرب آسایش و برای گنهکار توبه است.

و خانه اگر از آهن بود دلالت بر طول عمر دارد و سراى مجهولى كه مرگ من در آن است دلالت بر سراى آخرت دارد.

خرس :

دیدن خرس در خواب بیانگر معلول است و ممکن است دلالت بر فتنه و حیله گری و نیرنگ داشته باشد.

نشان دهنده دشمن احمق است و شاید خرس در خواب به زن زناکار اشاره کرده است.

خروس در خواب

ارکستر شده:

مقعد در خواب نشان دهنده شوهر است و ممکن است اشاره به پول داشته باشد و گرفتگی مقعد در خواب نشانه مرگ است.

مقعد ممکن است نشان دهنده شخص نوکر باشد و گفته شد که نشانه افراد محارم است.

پین:

سنجاق در خواب نشان دهنده بدبختی است و اگر سنجاق بدون چوب از آهن باشد ممکن است نشان دهنده زنی بدون وسیله باشد.

سنجاق در خواب برادر مجردی دارد که موافق است و سنجاق ممکن است اشاره به پسر پسر باشد و گفته شد سنجاق خدمتکاری است که از صاحبش دفاع می کند.

مرغ :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دل مرغ در خواب است و بیانگر زن زیبا و احمق است.

مرغ در خواب ممکن است نشان دهنده یک زن ثروتمند باشد و ممکن است نشان دهنده یک خدمتکار باشد.

شکار مرغ نشانه پول حلال است و خوردن آن روزی است، می گفتند مرغ زنی است که یتیمان را پرورش می دهد.

تعبیر خواب ابن سیرین حرف د

شعبده باز:

دیدن دجال در خواب، نشانه حاکم ستمگر یا فریبکار است و ظهور دجال در خواب، نشانه گسترش دشمن است.

و ظهور فساد از این دشمن چنانکه دجال به مسافر بر قطع راه دلالت می کند چنانکه دلالت بر دروغ یا سحر دارد.

چرخه قاعدگی در خواب

سیگار کشیدن :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دال دود که در خواب نشانه عذاب از جانب خداوند متعال یا عقوبت سلطان است.

دیدن دودی که هنگام پختن گوشت از آتش خارج می شود، نشانه خوبی و لذت است، دود در خواب ممکن است بیانگر وحشت باشد.

دود در خواب ممکن است نشان دهنده اخباری باشد که از جایی که دود از آنجا ظاهر شده است.

راه پله :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دلالدرج که در خواب دلالت بر اسباب مقام و مقام است.

گفته شد که نشان دهنده مراحل سفر است و دیدن پنج قدم در خواب، بیانگر نمازهای پنجگانه است.

یک دعا:

تضرع در رؤیا دلالت بر عبادت دارد و ممکن است دلالت بر دعا و چه بسا رسیدن به مقاصد باشد، دیدن دعای شدید که در آن نعره بر مصیبت دلالت دارد و گفته شد که دعا بیانگر کمبود باران است.

خاکسپاری:

اگر ببیند مرده و دفن شده است، خوابش بیانگر سفری دور است و بدون مرگ در قبر دفن شده است، بیانگر حبس یا ظلم اوست.

دقیق:

ديدن آرد در خواب دلالت بر خير و روزي دارد و بيانگر ظهور حق و آسايش بيننده پس از سختي و خستگي است.

خون:

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دال خون است که مال حرام یا گناهی است که بیننده مرتکب می شود و بیرون آمدن خون از بدن با جراحات بیانگر سلامتی و زیاد شدن مال است و غیبت حسنه و امان است. و شادی برای او

دیدن خون روی پیراهن بیننده خواب، نشانه آن است که شخصی بدون اینکه متوجه شود به او دروغ گفته است.

و ديدن خون از بدن بيرون آمد و بدن جراحات داشت، حاكي از خير و سلامتي بيننده و زياد شدن مال اوست.

خروس :

تعبیر خواب ابن سیرین حرف دل دیک صاحب خانه است و گفته اند خروس مردی جنگاور است که اولاد او از ممالیک هستند.

و ذبح خروس در خواب، دلیل بر عدم پاسخ مؤذن است و دیدن خروس، افزایش عقل و ملاقات با علما و بهره مندی از آنان است.

درهم:

درهم در خواب به فرزندان زنی که حامله بود گفته می شود که تسبیح است و شاید دلالت بر گفتار داشته باشد.

دنیا:

دنیا در خواب دلالت بر زن دارد و بالعکس زن دنیاست و دیدن خروج از این دنیا بیانگر طلاق زن است و ممکن است دنیا دلالت بر سرگرمی داشته باشد.

دنیا دلالت بر همسر دارد و ممکن است دلالت بر خستگی داشته باشد و شاید نشان دهنده پول و فرزند باشد و نشان دهنده بیماری باشد.

پزشکی :

دوا در خواب حکایت از نیکی و درستی دارد و طبابت ممکن است نشان دهنده علم و نصیحت باشد.

همچنین بسیاری از مقالات کامل در مورد تعبیر خواب حرف د را ببینید

تعبیر خواب دوچرخه

خرس در یک رویا

دیدن کرم در خواب

خواب دعا

مرغ در خواب

راه پله در خواب

خون در خواب

دلار در خواب

بوقلمون در خواب

سنجاق در خواب

دکتر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین حرف د با سلام خانواده تیم سایت در خواب را تقدیم شما کردیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا