تعبیر خواب نقاب در خواب و دیدن نقاب زدن یا برداشتن نقاب.

تعبیر خواب نقاب در خواب و دیدن نقاب زدن یا برداشتن نقاب.

تعبیر خواب نقاب را از طریق سایت در خواب بیاموزید، نظرات تعبیر کنندگان خواب در دیدن نقاب در خواب و نقاب بستن در خواب برای خانم های مجرد، متاهل و باردار را ببینید.

تعبیر خواب نقاب

تعبیر خواب نقاب زدن در خواب، نشانه تقوا، تقوا، ایمان قوی، پاکدامنی، رزق و روزی و موفقیت است.

از آنجا که نقاب تن پوش زنانه است و در زیر به برخی از تفاسیر مفسران بزرگی چون ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین می پردازیم.

نقاب در خواب

تعبیر خواب نقاب برحسب حال بیننده و وضعیتی که نقاب را در خواب دیده و مرد باشد یا زن متفاوت است.

هر که در خواب نقاب را ببیند که رنگ آن سیاه و نو است، این نشانگر دینداری و ایمان است.

تعبیر خواب پرده مشکی پاره حاکی از آن است که این شخص دچار مشکلات زیادی است و نشانه عاقبت بدی است.

شستن نقاب در خواب، نشانه توبه و پرهیز از ارتکاب گناه و نافرمانی است.

هر کس در خواب ببیند نقاب آبی است، نشانگر رزق و روزی و به زودی ارث بردن و رسیدن به هدف است.

هر که در خواب ببیند که دنبال نقاب است، دلالت بر جدایی و ترک دوستان دارد.

همچنین ببینید:

پوشیدن عبا در خواب

حجاب در خواب برای زنان مجرد

نقاب پوشیدن در خواب

 • دیدن نقاب در خواب، دلیل بر پنهانی در زندگی است.
 • دیدن نقاب در خواب نیز نشانه رزق و روزی فراوان و مال فراوان است.
 • نقاب زدن در خواب نیز ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب به دنبال رسیدن به اهداف خود و رسیدن به آن است.
 • تعبیر خواب نقاب برای زنان مجرد

 • نقاب زدن در خواب برای زنان مجرد بیانگر وجود مردی در زندگی اوست که او را بسیار دوست دارد، او را حفظ و حراست می کند.
 • دیدن یک زن مجرد که نقاب بر سر دارد نیز ممکن است نشان دهنده تمایل شخصی برای نزدیک شدن به او باشد.
 • خریدن نقاب در خواب برای زن مجرد، نشانه ازدواج قریب الوقوع او با فردی است که به او احساسات و عشق خوبی دارد.
 • دیدن خریدن نقاب برای زنان مجرد در خواب نیز بیانگر این است که او دلیلی بر ثروت آینده شوهرش خواهد بود.
 • برداشتن نقاب در خواب برای زن مجرد، بیانگر سرپیچی او از امر پدر و نافرمانی او از او است.
 • دیدن دختر مجردی که در خواب نقاب خود را برمی دارد، اگر بند باشد، بیانگر ترک نامزدش است.
 • دیدن زن نامزد مجردی که در خواب حجاب خود را از دست می دهد نیز بیانگر این است که نامزد خود را ترک خواهد کرد.
 • از دست دادن نقاب در خواب برای یک زن مجرد نیز ممکن است نشان دهنده تمایل همسرش به جدایی از او باشد.
 • شستن نقاب در خواب بیانگر ازدواج او با مردی است که مال زیادی دارد.
 • پوشیدن چادر سیاه در خواب برای زنان مجرد، نشانه عاقبت به خیر شدن اوست.
 • به نظر دیگر، نشانه ازدواج او با مرد صالح است و خداوند اعلم.
 • دیدن زن مجردی که نقاب پاره به سر دارد، بیانگر اعمال بد اوست.
 • تعبیر خواب نقاب زدن برای زن شوهردار

  دیدن زنی متاهل با چادر تمیز و زیبا در خواب بیانگر حسن رفتار شوهر و اطاعت او از خداوند است.

  دیدن زن شوهردار با نقاب بد قیافه و نجس نشان از بد رفتاری و مشکلات و مشکلات مالی شوهر دارد.

  دیدن زنی متاهل در خواب با چادر مشکی، بیانگر ظلم شوهرش، بدرفتاری او با او و ظلم شدید او به او است.

  دیدن زن شوهردار در خواب که به دنبال نقاب است، ممکن است بیانگر این باشد که او عشق شوهرش را از دست داده است.

  دیدن نقاب زن شوهردار در خواب ممکن است بیانگر طلاق و پایان زندگی زناشویی باشد.

  زن متاهل که ببیند شوهرش برایش نقاب می خرد، نشانه آن است که وضع مالی او بهتر شده و پول زیادی به دست آورده است.

  تعبیر نقاب بستن برای زنان باردار

 • نقاب بستن در خواب برای زن باردار مژده است برای سلامتی نوزاد و سلامتی زن باردار.
 • دیدن یک زن حامله با چادر مشکی، بیانگر این است که انشاءالله او پسری خواهد داشت.
 • دیدن زن حامله با چادر رنگی، بیانگر این است که انشاءالله فرزند دختر خواهد داشت.
 • تعبیر خواب حجاب برای مرد

  دیدن مرد متاهل در زن محجبه در خواب، نشانه موفقیت و موفقیت در زندگی و رسیدن به اهداف است.

  مرد مجردی که در خواب دختری محجبه می بیند، نشان دهنده ازدواج نزدیک او با دختری خوش اخلاق و دیندار است.

  مردی که می بیند زنش نقاب را برمی دارد و در خانه می اندازد، نشان می دهد که کارش را رها کرده است.

  دیدن مردی که حجاب همسرش را از دست می دهد، بیانگر تنفر همسرش از او، متلاشی شدن خانواده و رسوایی است.

  دیدن نقاب مردی در خواب بیانگر شرایط خوب و تغییرات خوشایند در زندگی اوست.

  بخوانید در مورد:

  نشانه های شفا از جادوی برهم زدن ازدواج

  نشانه های ازدواج با فرد خاصی در خواب

  فیلم تعبیر خواب حجاب در خواب را تماشا کنید

  تعبیر خواب نقاب در خواب با سلام خانواده تیم سایت در خواب را برای شما قرار داده ایم.

  برای تعبیر خواب، رویای خود را در کامنت بگذارید و ما پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا