تعبیر خواب گوش در خواب و دیدن تمیز کردن گوش یا بریدن گوش در خواب.

تعبیر خواب گوش در خواب و دیدن تمیز کردن گوش یا بریدن گوش در خواب.

تعبیر خواب گوش را از طریق وب سایت در خواب بیاموزید نظرات علما و تعبیرگران خواب در دیدن تمیز کردن گوش در خواب و تعبیر خواب سوراخ شدن گوش یا سوراخ کردن گوش در خواب را مشاهده کنید. تعبیر خواب آنچه از گوش بیرون می آید و بریدن گوش در خواب.

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش در خواب، علامت و نشانه آن است که باید بیشتر پذیرای راهنمایی و کمک باشید، به نصیحت پاسخ دهید و به آنچه از دیگران به شما گفته می شود گوش فرا دهید.

همچنین نباید صرفاً به قضاوت خود تکیه کنید و جنبه مذموم دارد زیرا نشان از عدم تجربه و عدم پختگی دارد.

در ادامه نظرات مفسران بزرگی چون ابن سیرین، النابلسی و دیگران را در مورد تعبیر خواب گوش ارائه می کنیم.

همچنین ببینید:

چگونه می دانید که چشم دارید؟

علائم خروج چشم از بدن

تمیز کردن گوش در خواب

 • دیدن تمیز کردن گوش در خواب بیش از یک عقیده دارد و بر حسب حالت بیننده خواب متفاوت است.
 • ممکن است نشان دهنده این باشد که چیزی کثیف در زندگی بیننده خواب وجود دارد و او توسط تعدادی منافق و دروغگو احاطه شده است.
 • شاید دلالت بر هدایت به راه راست و هدایت و دوری از فحشا داشت.
 • تمیز کردن گوش در خواب ممکن است از بین رفتن موانع و شروع یک زندگی جدید باشد.
 • شاید تمیز کردن گوش در خواب بیانگر تنفر از شنیدن دروغ باشد.
 • دیدن پاک شدن گوش از بوی نامطبوع، نشانه و هشدار امر جدی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • تمیز کردن جرم گوش گواه این است که شما از شنیدن اطرافیان خود امتناع می‌کنید و به آنها گوش نمی‌دهید.
 • تعبیر خواب سوراخ در گوش

  1. دیدن سوراخ کردن گوش در خواب برای بیننده علامت ازدواج یکی از خویشاوندان است زیرا سوراخ شدن آن از حلق آویزان است.
  2. به نظر دیگر سوراخ کردن، نشانه اندرز و وجود چیزی است که بیننده باید بداند.
  3. دیدن سوراخ کردن گوش راست در خواب، بیانگر مژده و منفعت آخرت است.
  4. دیدن سوراخ گوش چپ، نشانه مژده و فایده است، اما در این دنیا.
  5. دیدن جسم سنگینی که در گوش آویزان است، نشانه ظلم در اراده یا امانتی است که او بر دوش دارد.
  6. دیدن سوراخ کردن گوش در خواب برای زنان مجرد، بیانگر علاقه او به خود است.
  7. دیدن سوراخ شدن گوش در خواب برای زن متاهل، نشانه اشتیاق او برای بیرون رفتن به بهترین وجه نزد مردم است.
  8. تعبیر خواب سوراخ کردن گوش برای زن باردار ، نشان دهنده ثبات وضعیت سلامتی او و تسهیل زایمان است.
  9. تعبیر خواب سوراخ در گوش برای زن مطلقه، نشان دهنده بلوغ و تجربه او از تجربیات گذشته است.

  تعبیر خواب آنچه از گوش بیرون می آید

 • دیدن حشرات از گوش شما نشان می دهد که چیزی شنیده اید که بهتر است نشنیده باشید.
 • به نظر دیگر نشانه شایعه است.
 • دیدن گوش بزرگ و خارج از آن یا نوری در آن وارد شود، نشانه هدایت و اطاعت خداوند است.
 • کوچک دیدن گوش و بیرون آمدن بوی نامطبوع، نشانه گمراهی از حق است.
 • دیدن موم گوش در خواب، علامت آن است که بیننده مرتکب فحاشی از قبیل زندگی مشترک با پسران خواهد شد.
 • دیدن آنچه از گوش بیرون می آید، نشانه توبه است.
 • بخوانید در مورد:

  تعبیر خواب بیرون آمدن مو از دهان

  تعبیر خواب بیرون آمدن خون از دهان

  گوش را در خواب ببرید

  بریدن گوش دلیل بر فساد است.

  دیدن اینکه گوش شما بریده شده یا بریده شده است، نشان دهنده این است که از شنیدن صحبت های اطرافیان خود خسته شده اید.

  دیدن گوش دیگری که بریده شده است، نشان دهنده این است که باید با دیگران صحبت نکنید و نظرات خود را برای خود نگه دارید.

  دیدن بیرون کشیدن گوش، نشان دهنده مشاجره و مشکلات است.

  دیدن اینکه در حال کشیدن گوش دیگری هستید، نشان دهنده این است که دوست دارید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنید.

  دیدن بریدن گوش، بیانگر فریب دختر یا زن بیننده خواب است و اگر سالم برگردد، بیانگر اصلاح حال و توبه آنان است.

  تعابیر دیگر تعبیر خواب گوش

  اگر شکل عجیبی از گوش دیدید، این نشانه فریب است.

  اگر می بینید که گوش هایتان قرمزتر می شود، این نشان دهنده احساس گناه و شرم است.

  اگر در خواب دیدید که شخصی در گوش شما زمزمه می کند، نشانه آن است که باید با دقت بیشتری به صحبت های شخصی گوش دهید و به چیزی توجه کنید.

  اگر در خواب گوش درد دیدید، نشانه آن است که خبر بدی به شما خواهد رسید.

  اگر دیدید شنوا هستید، نشان از فهم و علم و سلامت و یقین اوست.

  و هر کس در خواب ببیند کر است، بیانگر فساد در دین اوست، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَقَالُواْ أَنْ أَمَا أَنْ أَعْمَاً یا أَفْکُمْ أَنْ أَحْبَابُونَ اللَّزِینَ».

  اگر دیدید که نصف گوش دارید، این نشان دهنده فوت همسر است.

  اگر دیدی که یک گوش داری، نشان از مرگ نزدیک دارد و خداوند داناتر است.

  فیلم تعبیر خواب گوش را هم ببینید

  تعبیر خواب گوش را با سلام و درود از خانواده تیم کاری سایت در خواب برای شما قرار داده ایم.

  برای تعبیر خواب لطفا خواب خود را به صورت کامل با وضعیت تاهل خود بنویسید ما پاسخگو و توضیح خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا