تعبیر خواب دیدن اژدها در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اژدها در خواب

اژدها یکی از موجودات بزرگی است که در قدیم درباره آن روایت شده است، حیوانی افسانه‌ای است که در ویژگی‌های خود شکل خزندگان و پرندگان را با هم ترکیب می‌کند، پنجه‌هایی شبیه شیر و بال‌هایی بزرگ‌تر از عقاب دارد. دم بلندی مانند مار دارد می گفتند از دهانش آتش می دمد، بسیار بلند است، نشاط در راه رفتن یا دویدن سریع است و همین باعث می شود که دیدن آن یکی از مهم ترین عوامل بی خوابی به دنبال آن ترس باشد. ، اما دیدن آن در خواب حاکی از تعابیر ممکن بسیاری از خیر و شر است که به امام محمد بن سیرین رحمه الله رسیده است که مهمترین آنها را برشمردیم.

تعبیر خواب دیدن اژدها با صورتهای بهتر از آنها:

رؤیای اژدها حاکی از دستیابی به سلطان و اعتبار برای کسانی است که آن را دیدند یا به شکل آن در آمدند، همانطور که طول عمر در مقایسه با آنچه اژدهای افسانه ای در طول زمان از آن زندگی می کرد نشان می دهد و اژدها دلیلی بر قدرت بیننده است. در حقيقت و عدم ترس او از دشمنان، زيرا اين حيوان از همه موجودات خشن‌تر است و با قدرت خود بر آنها مسلط است.

رؤیت انجیر نیز اشاره به عمر طولانی و درازی دارد که صاحب خواب عمر می کند، اگر ببیند که این موجود بدون اینکه آسیبی به او برساند به سوی او آمده یا با زبان آزاد با او صحبت کرده است. یا اینکه چیزی به او داده، دلیل بر خیر بسیار است که به او می رسد.

و هر کس ببیند که صاحب اژدها شده است، چه با خریدن، چه با رام کردن، چه با تسلیم شدن، مردی را به دست خواهد آورد که عقل ندارد و ممکن است پسری با اراده و بسیار باهوش داشته باشد، اما بر این عقل حکومت نمی کند. در بسیاری از موقعیت هایش که می گذرد.

و هر کس در خواب ببیند که همسرش برای او اژدهایی به دنیا آورده است یا زن حامله ببیند که این رؤیا دلالت بر ولادت پسری دارد که در میان مردم نجیب و خطیب و دو نام خواهد بود و چه بسا پسر نامی داشته باشد. ویژگی های شر

و هر کس ببیند که انجیر به او نزدیک شد تا به او آسیب برساند، گویا می خواهد او را شکار کند یا بدنش را بخراشد، پس او را پیش از آن که به هدف خود در او دست یابد، بکشد، بینش او نشان می دهد که بر دشمنان خود پیروز شده است. و بر آنها چیره شد.

تعبیر خواب دیدن اژدهایی با چهره های شیطانی از جمله:

اژدها دشمنی است که دشمنی خود را پنهان می کند و آن دشمنی به تعداد سرهایی که دیده است تشدید می شود به طوری که غیر قابل تحمل است و با او نیرومند نمی شود و سرهای بسیار او هنرهای بسیار زیانبار است و بد

ديدن اين حيوان نيز دلالت بر مرگ حتمي کسي است که در خود بيمار بوده است، زيرا قوي را بيهوش مي کند و او را بيمار مي کند و بيمار را مي کشد و با خلاصي از او به زندگي خود پايان مي دهد و بر مال و مال حق است. ثروتمندان، و از دست دادن فقرا، و نابودی کالاهای بازرگان و کسانی که از پول، محصول یا کالا پول دارند.

اژدها نیز بر سلطان ظالم دلالت می کند که به رعایا ستم می کند و امرار معاش آنان را می رباید و چه بسا آتشی سوزان برای این پول باشد، اگر زن ببیند اژدهایی به دنیا آورده پسری به دنیا می آورد. که مبتلا به بیماری مزمن است، زیرا اژدها اگر به عنوان مجروح راه برود خودش را می کشد.

و هر که در خواب ببیند که اژدها او را به سوی پول کشانده است تا او را بکشد یا با او بجنگد، رؤیتش نشان می دهد که از سوی سلطان یا لااقل رئیسش عذاب خواهد شد و چه بسا به عذاب خداوند متعال برسد.

و هر کس اژدها را ببیند به مرد تبدیل می شود، دید او نشانگر لشکری ​​از جن است و اگر به زن تبدیل شود آن لشکر از جنیان ماده خواهد بود و هر که اژدها را به دنیا آورد پسری به دنیا خواهد آورد. یک کشیش بداخلاقی و شاید دزدی با ربودن امرار معاش به گردن مردم می زند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا