تعبیر خواب شنیدن اذان در خواب توسط ابن سیرین – دقیق ترین تعبیرها

رؤیت شنیدن اذان در خواب یا تکرار آن یکی از رؤیاهای متداول برای مسلمانان به طور کلی است و نشانه های بسیاری نیز دارد که انسان دوست دارد بداند.

اذان در خواب

تعبیر شنیدن اذان در خواب با دیدن اینکه در خواب اذان می‌گوید و اذان می‌گوید فرق می‌کند، با این تفاوت که در جایی که فرد اذان را می‌بیند.

علاوه بر موقعیتی که در آن شخص با شنیدن صدای اذان احساس می کند که هر یک نماد معانی بسیاری است که به وضوح زندگی بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد.

زیرا اذان حاکی از انذار برای انجام یکی از واجباتی است که مسلمان باید در نمازهای پنجگانه انجام دهد.

اگر ببیند که او را به نماز خوانده اند، بیانگر خیر و برکتی است که بیننده در آینده خود خواهد برد.

در حالى كه خواب كسى كه بعد از شنيدن اذان نماز مى‏خواند، بيانگر اجابت خداوند به دعاى عمره يا حج است.

اگر ببیند در چاهی اذان می‌گوید، نشان می‌دهد که مردم چقدر بیننده را دوست دارند.

در حالي كه در صورت ايستادن بر تپه براي خواندن اذان، بيانگر مقام بلندي است كه بيننده به آن دست خواهد يافت.

در حالی که اگر انسان ببیند که در حال عصبانیت صدای اذان را می شنود و این صدا را نمی خواهد، نشان از حضور افراد نامطلوب در زندگی او دارد، زیرا آنها بد شهرت دارند.

همچنین بخوانید: وضو گرفتن در خواب

تعبیر خواب گوش

 • تعبیر اذان در خواب بیانگر نشانه هایی در زندگی بیننده است که حامل حوادث و اخبار بسیاری است که انتظار می رود انسان در معرض آن قرار گیرد، خواه خوب باشد یا بد.
 • اگر ببیند که بالای کعبه اذان می خواند، بیانگر گسترش وسوسه در بین مردم است.
 • در حالی که اذان در حفره کعبه حکایت از اخبار ناخوشایند دارد.
 • اگر در خواب ببیند اذان در خانه خود اذان را می بیند، دلالت بر فوت یکی از خویشاوندان اعم از پسر یا خواهر دارد.
 • در حالی که در صورت شنیدن آن بر پشت بام همسایه ها حکایت از بی اعتمادی به آنها دارد.
 • در صورت شنیدن نظر اذان در مکان نجس، نشان دهنده بدنام بودن این شخص است.
 • و اگر ببیند که در بیابان اذان می‌گوید، دلالت بر جاسوس بودن او دارد.
 • در حالی که اذان در سوراخ به معنای سفر با خویشاوندان است.
 • توصیه می کنیم:تعبیر دعا در خواب

  شنیدن صدای اذان در خواب

  شنیدن اذان در خواب بسته به حالتی که بیننده در آن است، اعم از مجرد یا متاهل، یا مکانی که در آن ایستاده است، متفاوت است، با فردی که این اذان را می شنود و احساس شادی او از شنیدن یا نخواستنش

  در صورتی که فرد مجرد گوش ها را بشنود، بیانگر خوبی است که دریافت خواهید کرد.

  در حالى كه شنيدن اذان و بينا نمى خواهد، حاكى از حضور افراد بد نام در زندگى اوست.

  شنیدن اذان در خواب مجردها

  شنیدن اذان در خواب بیانگر مژده ای است که به شما خواهد رسید که انتظار می رود در آینده بسیار نزدیک خطبه باشد.

  در حالی که اگر زن مجردی در حمام اذان دهد مژده ای دارد یا دختر بد نامی است.

  اگر زن مجرد کلماتی را تلفظ کند که متوجه نمی شود، نشان دهنده ظلمی است که آن دختر نسبت به دیگران انجام می دهد به همان اندازه که در خواب کلمات را تغییر می دهد.

  در خواب یک زن مجرد که جلوی درب رئیس جمهور یا مسئولی اذان می دهد، بیانگر این است که از حقیقت نمی ترسد، متعهد به انجام تکالیف و راستگویی است و می باشد. از مقامات و حاکمان نمی ترسد.

  همچنین ببینید: تعبیر دعا در خواب

  ویدیو را هم ببینید: شنیدن اذان در خواب

  تعابیر متداول رویت اذان در خواب ابن سیرین و بزرگان تعبیر خواب را در اختیار شما قرار داده ایم.

  برای تعبیر خواب خود، خواب خود را در نظرات بنویسید و ما با سلام و احوالپرسی سایت در رویاهای صادقانه پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا