تعبیر خواب آب در خواب به تفصیل – دیدن آب در خانه و نوشیدن و ریختن آن.

تعبیر خواب آب در خواب را برای اساتید ارشد و تعبیر کننده خواب بیاموزید دیدن آب در خواب تعابیر زیادی دارد که بیانگر معیشت یا مالی است و شاید بیانگر سلامتی یا فرزندان باشد.

در سایتی در رویاهای واقعی با تعابیر واقعی آشنا می شویم، پس ما را دنبال کنید.

تعبیر خواب آب برای ابن سیرین:

ابن سیرین می گوید: آب در خواب بیانگر رزق، پول، زندگی شاد، شفای بیماری ها و توبه است.

هر که در خواب آب ببیند و روشن باشد، این خواب نشانگر سلامتی و آرامش است.

دیدن آب زلال در خواب ممکن است بیانگر قیمت پایین و حاکمیت عدالت باشد.

هر کس در خواب آب گل آلود ببیند، این خواب بیانگر مشکلات زندگی و بیماری است.

و هر کس در خواب ببیند که آب شیرین شور شده است، این خواب بیانگر آن است که بعضی کارها بعد از هدایت سخت و گمراه است.

و هر کس در خواب آب پاکیزه ببیند که در جام یا جام بود، این خواب برای او مژده است به فرزند ذکور.

تعبیر خواب نوشیدن آب:

ابن سیرین گوید: هر کس در خواب ببیند که آب پاک و تازه می نوشد، این خواب، بیانگر رزق و روزی فراوان و شفای امراض است.

و هر کس در خواب ببیند که از آب دریا می نوشد، این خواب بیانگر وسعت روزی او و به دست آوردن مال فراوان از دشمنان یا صاحب اختیار است.

دیدن نوشیدنی از آب دریا در خواب بیانگر کسب دانشی است که از آن بهره ای نمی برد.

و هر کس در خواب ببیند که از آب نهر می نوشد، این خواب، رزق و روزی و مال حلال از مرد صالح است.

و هر کس در خواب ببیند که آب می نوشد و طعم آن لذیذ است، این خواب بیانگر هدایت و علم و رسیدن به مقاصد اوست.

و هر کس در خواب ببیند که آب می خورد و طعم آن تلخ است، این خواب حکایت از زندگی سخت و دشواری دارد.

دیدن آب در خواب:

هر که در خواب ببیند تشنه است و آب می نوشد تا سیر شود، این خواب بیانگر آواز خواندن و عمر طولانی اوست.

و هر کس در خواب ببیند که از لیوان یا فنجان یا لیوان آب می خورد، این خواب برای او مژده است که بچه دار شود.

و هر کس در خواب ببیند که آب شور می نوشد، این خواب بیانگر آن است که در معرض مشکلات و نگرانی هایی قرار می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که آب سرد می نوشد، این خواب نشانگر بهبودی و نیکویی حال و امور اوست.

هر کس در خواب ببیند آب گرم می نوشد، این خواب بیانگر نافرمانی و ارتکاب گناه است.

هر که خواب ببیند آب گرم می نوشد، این خواب بیانگر بیماری و ضرر در تجارت یا تجارت است.

آبیاری در خواب:

ابن سیرین در تعبیر خواب آب دادن می گوید هر که در خواب ببیند که انسان را با آب پاک سیراب می کند، این خواب بیانگر نیکی و تقرب به خداست.

و هر کس ببیند که در حال تقسیم آب است، این خواب بیانگر مغفرت و توبه و عمل صالح است.

هر کس در خواب ببیند که باغی را آبیاری می کند، این خواب نشان می دهد که از زنی پول می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که زراعت را سیراب کرد، این خواب بیانگر فراوانی روزی و فراوانی مال و نسل است.

و هر کس در خواب ببیند باغی را آبیاری یا کاشت و آب به سرعت جاری شد، این خواب بیانگر رزق و روزی و مال زیادی است که در آینده به او می رسد.

فروش آب در خواب:

هر کس در خواب ببیند که آب می فروشد، این خواب بیانگر ظلم مردم و ناحق خوردن پول آنهاست.

و اما کسى که دید آب مى فروشد و به مردم مى رساند تا به آنها کمک کند و حاجتشان را برآورده کند، خوابش نشانگر التزام و حفظ نیکى و تقرب به خداوند متعال است.

تعبیر خواب جمع آوری آب:

 • ابن سیرین در رؤیت جمع آوری آب می گوید که برای فقرا غنی است و برای مجردان ازدواج و برای بیماران شفا است.
 • هر کس در خواب ببیند که در ظرفی آب جمع می کند، اگر ازدواج کرده باشد، این خواب برای او مژده است که همسرش حامله است.
 • هر کس در خواب ببیند که از چاه آب جمع می کند، این خواب بیانگر فراوانی روزی و سود او در تجارت یا کار است.
 • راه رفتن روی آب در خواب:

  ابن سیرین گوید هر کس در خواب ببیند که بر روی آب راه می رود، این خواب دلالت بر درستی دل و دین و قوت ایمان و یقین به خدا دارد.

  تعبیر خواب آب در خانه:

  هر که در خواب ببیند که در خانه اش آب می جوشد، این خواب بیانگر ایمان و علم اهل خانه به امور شرعی است.

  همچنین ببینید: باران در خواب برای زنان مجرد

  دیدن آب روان در خواب:

  ابن سیرین گوید: عمق آب در خواب، بیانگر زوال نعمت است، زیرا حق تعالی می فرماید: «بگو اگر آب شما عمیق شود، چه کسی برای شما آبی می آورد؟»

  هر کس در خواب ببیند که آب در زمین مدفون است، این خواب نشان می دهد که به گناهان کبیره می افتد.

  و هر کس در خواب ببیند که آب در قریه خود فرو می رود، این خواب بیانگر فراوانی وسوسه و گمراهی در این روستا و افتادن اهل آن به گناه و بدی است.

  تعبیر خواب دوش گرفتن با آب سرد:

  ابن سیرین گوید هر کس در خواب دید که با آب سرد دوش گرفت، این خواب نشان دهنده توبه و بهبودی از بیماری هاست.

  همچنین دلالت بر ادای دین و رفع غم و اندوه و امنیت پس از خوف و استجابت دعا دارد و اگر اسیر باشد از اسارت رهایی می یابد.

  تعبیر خواب استحمام در آب گرم:

  هر کس در خواب ببیند که با آب گرم غسل می کند، این خواب بیانگر بیماری و نگرانی و اندوه است.

  هر کس در خواب ببیند که با آب گرم دوش گرفت و بیرون رفت و غسل کامل نکرد، این خواب، بیانگر زایل شدن غم و دوری او از مشکلات و رفع نگرانی است، هر چند مریض بوده و از بیماری شفا یافته باشد. .

  تعبیر خواب استحمام در آب دریا:

  ابن سیرین گوید هر که در خواب ببیند که با آب دریا غسل می کند، این خواب بیانگر مغفرت و توبه و دوری از گناهان و نافرمانی و بازگشت به سوی خداوند متعال است.

  همچنین فیلم دیدن آب در خواب و نشانه آن را ببینید

  تعبیر خواب آب را برای شما دانشمندان ارشد و تعبیر کننده خواب قرار داده ایم، می توانید برای تعبیر خواب خود با سوالات کامنت بگذارید و ما مستقیما به شما پاسخ خواهیم داد.

  با سلام خانواده سایت در خواب سایت تعبیر خواب صمیمانه.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا