تعبیر خواب دیدن تپه یا تپه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تپه یا تپه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تپه یا تپه در خواب

تعبیر دیدن تپه یا آنچه به تپه یا فلات معروف است بر حسب آنچه در خواب دیده می شود فرق می کند اعم از حالت صعود یا فرود، اطراف آن را رودخانه ها یا درختانی احاطه کرده است که سطوح آن ممکن است در بسیاری از آنها پوشیده شده باشد. بارها و این همان چیزی است که خفته در خواب خود می بیند پس به معانی خیر و شری که چنین رویاهایی می تواند حمل کند مشکوک می شود آژیر رحمت خدا بر او باد.

تعبیر خواب دیدن تپه یا تپه ای که چهره هایی بهتر از آنها دارد:

دیدن زمین به مردم دلالت دارد که مبدأ آفرینش آنهاست و هر چه بالای آن از تپه یا تپه یا کوه باشد نشان می دهد هرکسی که یادش در میان مردم با علم او بلند شده باشد یا با مالی که به دست آورده یا به دست آورده است. مقامی که به دست گرفت، چنانکه حکایت از شرافت آبرو و اخلاق نیکو و مقام بلند دارد و روحش از آن برتر است و شاگرد ازدواج بود که با زنی والا مقام و صاحب ظرفیت ازدواج کرد. از جهان به اندازه ای که تپه وسعت آن مکان را پوشانده است یا به اندازه شن و ماسه و خاک موجود در آن.

و هر کس ببیند که بر فراز تپه بالا رفت و مردم را موعظه کرد یا آنها را موعظه کرد و خطاب کرد و شایستگی مقامی را داشت که بدان دست یافت و چه بسا شهرت و آوازه بلندی پیدا کرد و چه بسا برای مردم منادی شد. برای آنها مثال است زیرا کار اشراف مردم و بزرگان آنهاست.گسترش در دنیا به اندازه ای که از وسعت محل یا بلندی تپه دیده می شود.

هر که در خواب ببیند که بر فراز بلندی است و سبزی ها را از سبزی پوشانده اند، بینش او نشانگر نیکی دین یا زیبایی شهرت اوست، از آنچه می ترسید فرار کرد.

و هر کس ببیند که به مقام بلندی عروج کرده است، بر قوم شریفی که ممکن است از روحانیت باشد، ریاست می کند.

و هر کس ببیند که بدون ترس از تپه های متوالی بالا رفت تا آن که همه را برید و از آنها فرود نیامد، از کسانی است که در پی رسیدن به اهداف و رسیدن به آن پس از مدتی سختی است.

تعبیر خواب دیدن تپه یا تپه با چهره های شیطانی از جمله:

این رؤیا دارای چهره هایی است که ممکن است در لابه لای خود بدی ها و ترس ها را برای صاحب رؤیا پنهان کند، پس هر که ببیند از تپه یا تپه ای بالا رفته و مریض بوده و مرده است و آن تابوت او بوده است، مخصوصاً اگر ببیند مردم جمع شده اند. در زیر اوست و اگر بعد از معراجش مریض نبود و از او فرود آمد غم و اندوه او را گرفتار می کند، قدم زدن در دره تپه دلیل بر افتادن در سختی است که صاحب آن می خواهد پس از مدت کوتاهی از آن پیروی کند. .

و هر کس تپه را ببیند و آن را بالاتر از آنچه معلوم است ببیند، دید او حاکی از حضور مرد خطرناکی است که منتظر اوست تا به او آسیب برساند.

و هر کس تپه را ببیند و در آن حبس شود، خوابش بیانگر آن است که مقام بلندی را که در آن است از دست داده است، ولی اگر ببیند که سطح او پر از زباله است، بیانگر وضعیت زندگی دنیوی او است که در آن زندگی می‌کند. همسر معصیت و فرزند نافرمان است یا امت مستقیم پلیدی است.

و هر كه تل را ببيند كه پاك باشد، از مواضع شرافتمندانه خود كم شود يا از دست برود، پس صعود نيكو و بلند مرتبه است، و فرود نشانه بسياري از بلاها و افتادن در آن است، و تپه خراب مي شود، يا سقوط مي كند. از آن، یا افتادن در یکی از چاله هایی که در آن مکر و فریب است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا