تعبیر خواب پاسپورت در خواب و معنی گرفتن پاسپورت

تعبیر خواب پاسپورت در خواب و معنی گرفتن پاسپورت

با تعبیر خواب پاسپورت در خواب آشنا شوید و آیا پاسپورت در خواب فال نیک است؟ از طریق سایت در خواب نظر مترجمین خواب را در دیدن پاسپورت در خواب ببینید تعبیر خواب گذرنامه و ویزا تعبیر خواب اخذ پاسپورت و تعبیر گم شدن پاسپورت در خواب یک رویا.

تعبیر خواب پاسپورت

 • گذرنامه در خواب در بسیاری از امور برای بیننده مژده است، اما تعبیر به رویت است.
 • دیدن گذرنامه در خواب بیانگر تغییر در زندگی بیننده به سوی بهتر است.
 • دیدن پاسپورت در خواب، ممکن است در حقیقت مژده سفر باشد.
 • تعبیر گذرنامه در خواب ممکن است به رفع غم و اندوه و از دست دادن روزی باشد.
 • دیدن ویزا و پاسپورت در خواب، نشانه شادی و سرور فراوان است.
 • دیدن پاسپورت دیپلماتیک در خواب بیانگر آینده ای روشن، موفقیت در تحصیل و دسترسی به مناصب عالی است.
 • دیدن داشتن پاسپورت آمریکا نشانه یک پیروزی بزرگ در زندگی است.
 • همچنین ببینید:

  سفر به ترکیه در خواب

  سفر به آمریکا در خواب

  پاسپورت در خواب

 • تعبیر خواب گذرنامه برای زن باردار، حکایت از ایمن بودن حاملگی و اتمام آن انشاالله دارد.
 • رویای گذرنامه برای یک زن متاهل نشانه بازگشت شخصی عزیز به قلب او است.
 • دیدن پاسپورت در خواب زن متاهل، نشانه این است که او چیزی گران قیمت را که از دست می داد به دست می آورد.
 • دیدن پاسپورت سبز در خواب برای یک مرد، دلیلی بر این است که چیزی در زندگی او گذشته است و برای او خیر خواهد بود.
 • تعبیر خواب پاسپورت و ویزا

 • تعبیر خواب پاسپورت و روادید در خواب، نشانه رسیدن رزق و روزی و خیر و خوبی است.
 • تعبیر خواب پاسپورت و روادید و یکی از اعضای خانواده پیشگو همراه او بود و به مناسبت مبارکی نوید می داد.
 • تعبیر خواب پاسپورت و ویزا و در آن دوستی با بیننده بود مژده کار جدید.
 • تعبیر خواب گرفتن پاسپورت

 • تعبیر خواب گرفتن پاسپورت و ویزا در خواب، نشانه رسیدن به آرزوها و رسیدن به آرزوهاست.
 • تعبیر خواب گرفتن پاسپورت در خواب، ممکن است نشانه حسن رفتار شما نیز باشد.
 • دیدن گرفتن پاسپورت در فضای غم انگیز در خواب، بیانگر جدایی فردی از نزدیکان بیننده خواب است.
 • از دست دادن پاسپورت در خواب

 • دیدن گم شدن پاسپورت در خواب، ممکن است نشانه آن باشد که شادی و خوشی را از دست خواهید داد.
 • دیدن گم شدن گذرنامه در خواب بیانگر ناراحتی بیننده خواب در زندگی زناشویی است.
 • تعبیر خواب از دست دادن پاسپورت، نماد شکست در زندگی است و همچنین ممکن است نمادی از اخراج بیننده از کار خود باشد.
 • دیدن گم شدن یا مفقود شدن گذرنامه در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب به دلیل سهل انگاری در معرض مشکلات و انتقاد قرار می گیرد.
 • دیدن مفقود شدن گذرنامه در خواب بیانگر ضعف و فقری است که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • تعبیر خواب گم شدن پاسپورت در خواب، دلیلی بر این است که خواب بیننده به کمک اطرافیان خود نیاز دارد.
 • تعبیر گم شدن ماشین چمن زن مسافر و سپس یافتن دوباره آن، نشان می دهد که بیننده مرحله سختی را در زندگی خود پشت سر گذاشته است.
 • بخوانید در مورد:

  سفر به یک کشور خارجی در خواب

  سفر در خواب برای زنان مجرد

  پاسپورت در خواب برای زنان مجرد

 • تعبیر خواب پاسپورت در خواب برای زنان مجرد، نشانه تمایل شدید او به ازدواج، شروع زندگی جدید و تشکیل خانواده است.
 • تعبیر خواب پاسپورت و روادید برای زنان مجرد و شخص صالحی از او خواستگاری کرد، علامت تأیید است.
 • تعبیر خواب ویزای مسافرتی در خواب برای زنان مجرد و در کشور نزدیک خود بوده و این مژده است برای ازدواج با یکی از اقوام خود.
 • تعبیر خواب پاره کردن پاسپورت یک زن مجرد و مخصوص کشوری از کشورهایی بود که دارای جنگ یا فسق است و حکایت از بقای او دارد.
 • تماشای ویدیو، تعبیر گذرنامه در خواب

  تعبیر خواب پاسپورت در خواب را با سلام خانواده تیم سایت در رویاها اولین سایت رویایی تقدیم شما کردیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا