تعبیر خواب سنگ در خواب و عوارض پرتاب سنگ در خواب

از طریق سایت خواب با تعبیر خواب سنگ در خواب آشنا شوید.

تعبیر خواب سنگ

 1. دیدن سنگ در خواب ممکن است نشان دهنده نادان باشد و سنگ به دهان یا آنچه از آن خارج می شود اشاره کند.
 2. دیدن سنگ در خواب نیز ممکن است بیانگر ظلم یا غفلت باشد و سنگ در خواب نشان دهنده بدبختی است.
 3. تعبیر سنگ در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد، اما در موارد خاص ممکن است نشان دهنده زهد و تکریم باشد.
 4. گفته شد که تعبیر خواب سنگ حکایت از استحکام بیننده به نظر او دارد یا ثابت ماندن آن و سنگ دلالت بر استحکام و استحکام دارد.
 5. می گفتند تعبیر خواب سنگ در خواب برای زن مجرد و نشستن بر آن، نشانه انتظار او برای ازدواج است.

همچنین ببینید:

نشانه های گنج در خانه

استخراج طلا از خاک در خواب

سنگ های قیمتی در خواب

دیدن سنگ های قیمتی در خواب بیانگر سود و معیشت و پول است و تعبیر آن بر حسب دید متفاوت است.

تعبیر دیدن سنگ کهربا در خواب، بیانگر آن است که بیننده در دین علم، پول و یا درک دینی به دست می آورد.

سنگ قیمتی در خواب نیز ممکن است نشان دهنده شانس و خوشبختی باشد، اگر سنگ آسیاب باشد نشان دهنده فعالیت است.

پرتاب سنگ در خواب

 • سنگ انداختن در خواب به سوی مردم، بنابر نظر ابن سیرین، دلالت بر لواط دارد و چون این عمل قوم لوط بوده است.
 • تعبیر سنگ انداختن در خواب یا سنگسار، نشانه لعن و نفرین است که به طرف مقابل سنگ پرتاب می کند.
 • می گفتند تعبیر خواب سنگ انداختن در خواب ممکن است نشانه اهانت به ناموس باشد.
 • تعبیر خواب سنگ انداختن به کسی، اگر اجرای حکم باشد، ممکن است بیانگر پاک شدن شخص از گناهان باشد.
 • تعبیر خواب سنگ زدن به پدر و مادر، نافرمانی است و خواب پرتاب سنگریزه، بیانگر غلبه بیننده بر شیطان است.
 • سنگ زدن در خواب اگر زنان سنگ پرتاب کنند، این نشان دهنده قرار گرفتن در معرض جادوگری است.
 • ضربه زدن به سر در خواب، ممکن است ضارب مدیر کتک خورده باشد یا در امور خود با او مشورت کند.
 • تعبیر خواب اصابت سنگ توسط بسیاری از افراد ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب خود را در معرض اتهام قرار می دهد.
 • تعبیر خواب سنگ انداختن به مردم گفته شد که دلیل بر تهمت زدن به زنان پاکدامن یا سرازیر شدن در آبروی مردم است.
 • پرتاب سنگ در خواب توسط کسی که بر شخصی صاحب اختیار است، فرستاده ای است از طرف صاحب اختیار که در آن شدت و ظلم است.
 • سنگ سیاه در خواب

  دیدن حجرالاسود در خواب و دست زدن به آن، نشانه حج است، ممکن است بیانگر پیروی بیننده از عالمی از کشور حجاز باشد.

  تعبیر خواب بوسیدن حجر الاسود در خواب بیانگر توبه بیننده و بازگشت او به سوی خداوند متعال است.

  بخوانید در مورد:

  تعبیر تسبیح در خواب

  دیدن پیرمردی در خواب

  سنگ هایی که در خواب از آسمان می افتند

  افتادن سنگ از آسمان در خواب بر همه مردم و بر مساجد، بیانگر تصرف قدرت توسط شخص ظالم است.

  افتادن سنگ از آسمان در خواب، اگر کشور درگیر جنگ باشد یا وارد جنگ شوید، بیانگر جنگ سختی است که در آن مردم کشور شکست خواهند خورد.

  دیدن سنگهایی که در خواب از آسمان فرو می ریزند، بیانگر وقوع بلا است و مصیبت به اندازه و شدت سنگ خواهد بود.

  تعبیر خواب سنگهای زیادی که از آسمان فرود می آیند، زیرا نماد عذابی است که خداوند بر مردم این مکان وارد می کند.

  همچنین ویدیو تعبیر خواب حجرالاسود را در خواب ببینید

  تعبیر خواب سنگ در خواب با سلام خانواده تیم سایت در خواب را برای شما قرار داده ایم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا