دیدن شمشیر در خواب و تعبیر رؤیت اصابت شمشیر در خواب.

دیدن شمشیر در خواب و تعبیر رؤیت اصابت شمشیر در خواب.

تعبیر دیدن شمشیر در خواب را از طریق وب سایت ما در خواب بیاموزید، نظرات تعبیر کنندگان خواب در تعبیر شمشیر در خواب و مفاهیم دیدن شمشیر در خواب و معنی حمل شمشیر در خواب را ببینید. خواب یا جنگیدن با شمشیر.

دیدن شمشیر در خواب

دیدن شمشیر در خواب نمادی از قدرت، اعتبار یا اقتدار است و شمشیر ممکن است در برخی رویاها به پسر پسر اشاره کند.

تعبیر شمشیر در خواب ممکن است نشانه شرافت و خانواده باشد و شمشیر نشان دهنده چیزی باشد که بیننده خواب را محافظت می کند.

تعبیر خواب شمشیر نقره ای در خواب علامت پول و فراوانی است.

دیدن شمشیر در خواب در مکانی خاص ممکن است نشانه مردی مشتاق و مهربان باشد.

و تعبیر شمشیر در خواب نیز ممکن است نماد شخص جنگجو باشد و شمشیر زنگ زده پسر زشت است.

شمشیر در خواب برای ثروتمند نشان دهنده پول او و شمشیر برای فقیر بیانگر صبر است و دیدن شمشیر در خواب برای زندانی برائت است.

تعبیر خواب شمشیر نماد گفتار است و حالت گفتار مانند حالت شمشیر در خواب است.

تعبیر دیدن شمشیر در خواب اگر بزرگ باشد و مانند شمشیر نباشد، علامت فتنه است.

تعبیر خواب شمشیری که در آن سنگهای قیمتی وجود دارد، نشانه قضاوت به حق است و شمشیر زنگ زده نماد ترسو بودن صاحبش است.

همچنین ببینید:

تعبیر قتل در خواب

تعبیر لشکر در خواب

دیدن شمشیر در خواب

دیدن حمل شمشیرهای زیاد در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به همان تعداد شمشیر به او فرزندان می دهد.

دیدن شمشیر چوبی در خواب ممکن است نماد این باشد که یکی از پسران بینا منافق است و شمشیر مسی فرزند امرار معاش است.

دیدن شمشیر آهنین نشانه پسر شجاع است شکستن شمشیر در خواب بیانگر مشکلات بارداری برای زن باردار است.

حمل شمشیر در خواب

 • حمل شمشیر در خواب بیانگر آن است که بیننده به عملی معروف است و گویند خواب شمشیر به دوش گرفتن نشانه خشم است.
 • حمل شمشیر در خواب به تصرف امر یا حالتی اشاره دارد و دیدن ناتوانی در حمل شمشیر از این جهت ضعف است.
 • تعبیر خواب افتادن شمشیر در خواب از بیننده، دلالت بر انزوای بیننده از حالات اوست.
 • حمل دو شمشیر در خواب و بریدن آنها و افتادن بر زمین، علامت طلاق زن است و خدا داناتر است.
 • حمل شمشیر در خواب، نشانه دفاع خواب بیننده از حرامات خود است و حصار شمشیر بین متعارضین بحث است.
 • تعبیر رؤیت کتک خوردن با شمشیر در خواب

 • تعبیر خواب شمشیر زدن در خواب، بیانگر این است که بیننده از جهاد شرافت پیدا می کند.
 • تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر اگر بیننده در راه خدا بجنگد خیر و تقرب به خدا پیدا می کند.
 • تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر، اگر در امر دنیوی باشد، نشانه تعالی و عزت است.
 • تعبیر خواب شمشیر زدن در خواب، علامت پاک کردن زبان است و بلندی شمشیر بیانگر پیروزی است.
 • تعبیر خواب شمشیر برای زنان مجرد

  تعبیر خواب شمشیر برای زن مجرد، نشانه شوهر آینده یا شاید هم نشانه سرپرست او و کسانی است که از او محافظت می کنند.

  تعبیر شمشیر در خواب برای زن مجرد و دعوا، نشانه حسادت و رد و بدل شدن کلماتی است که احساسات را جریحه دار می کند.

  تعبیر شمشیر در خواب برای زن مجرد، اگر آن را بر پدر یا مادر خود بلند کند و با آن به دوش بکشد، نشانه نافرمانی است.

  بخوانید در مورد:

  تعبیر فرار در خواب

  دیدن مرده در خواب

  تعبیر خواب شمشیر برای زن متاهل

  تعبیر خواب شمشیر برای زن شوهردار در خانه، اشاره به مرد خانه مانند شوهر، پسر یا بزرگ خانواده.

  دیدن جنگ شمشیر زن در خواب بیانگر این است که شوهرش او را از دروغ باز می دارد.

  تعبیر اینکه زن از شوهر شمشیر می دهد یا بدون غلاف آن را از او می گیرد، این نشان دهنده روزی فرزند ذکور است.

  ولى اگر شمشير در خواب در غلاف بود، نشانه آن است كه نوزاد ماده خواهد بود و خدا داناتر است.

  ویدیو تعبیر خواب شمشیر را تماشا کنید

  تعبیر دیدن شمشیر در خواب با سلام خانواده سایت در خواب را برای شما قرار داده ایم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا