سرمه در خواب و تعبیر نماد سرمه به صورت کامل و دقیق

معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008. «عطر الناس در بیان خواب»، شیخ عبدالغنی النابلسی، بیروت علمی. خانه کتاب، چاپ دوم 2005.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا