تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیرزن پارسی (برای زن) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پیرزن پارسی (برای زن) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العجوز الفارسية (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

پیرزن: پیرزن یا پیرزن.

پیرمرد برای زنان است و پیرمرد برای مردان.

اگر زنی در خواب پیرزنی پارسی ببیند، دوستی نامهربان (خاموش یا کرم) می گیرد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پیرزن ایرانی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پیرزن ایرانی، تعبیر خواب یا رؤیت پیرمرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا