تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مردمی که برای جنگ در راه خدا بیرون می روند.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مردمی که برای جنگ در راه خدا بیرون می روند.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب دیدن اینکه در خواب مردمی در حال رفتن یا رفتن به جنگ در راه خدا هستند.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأن الناس يخرجون للقتال في سبيل الله] ابن سیرین در خواب:

ظفر: به معنای برتری یافتن، کامیابی، تسخیر، پیروز، پیروز شدن، پیروز شدن، به دست آوردن، بردن، به دست آوردن، تصاحب است.

اگر در خواب ببیند که مردم برای جنگ در راه خدا بیرون می روند، بیانگر فرار آنهاست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بیرون آمدن مردم برای جنگ در راه خدا در خواب (در خواب از ابن سیرین)، تعبیر خواب بیرون رفتن مردم برای جنگ در راه خدا، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر از رویاهای ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا