تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که دید با مرده ای که با او دشمنی داشت ازدواج کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که دید با مرده ای که با او دشمنی داشت ازدواج کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا کسی که در خواب دید با مرده ای که با او (زنان) دشمنی داشت ازدواج کرد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأت كأنه تزوجت رجل ميت كان يعاديها (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

پاشنه یا پاشنه، یعنی فرزندان یا اولاد او.

اگر زنی در خواب ببیند که با مرده ای ازدواج کرده است و او با او دشمنی می کند، اوست که به او خیانت می کند.

و همینطور بینش یک مرد، همان بینش زن در همه اینهاست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسى که دید با مرده اى که در خواب با او دشمنى کرده ازدواج کرد (در خواب ابن سیرین) تعبیر خواب کسى که دید با مرده اى ازدواج کرد. دشمنی با او، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا