تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مردی در حال شستن مرده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای مرده در حال شستن مرده در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [إنسان (مُغَسِّل) يُغسل ميتا] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب مرده ای ببیند که او را غسل داده است، از دست آن شخص توبه می کند، مردی در دینش فاسد است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرده در حال شستن مرده (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب انسان (ماشین لباسشویی) در حال شستشوی مرده، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا