تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که دید جنازه ای به قبرستان برده می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که دید جنازه ای به قبرستان برده می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین – هر که دید جنازه ای را در خواب به قبرستانی که بیننده می شناسد برده می شود.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى جنازة حُملت إلى مقبرة معروفة] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که تشییع جنازه ای را به قبرستان های معروف می برند، حقی است که موجب وحشت می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسى که در خواب جنازه را به قبرستان بردند (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کسى که جنازه را به قبرستان معروف، تعبیر خواب دید. یا رؤیت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا