تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که در خواب دید در حال تشییع جنازه است.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا کسی که در خواب دید که جنازه می برد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى كأنه حُمل على جنازة] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که او را به تشییع جنازه می برند، از مقامی پیروی می کند و از آن بهره می برد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسی که دید در خواب جنازه می برد (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کسی که دید جنازه می برد، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا