تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن تشییع جنازه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن تشییع جنازه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن تشییع جنازه در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الجنازة] ابن سیرین در خواب:

و بعضی از آنها گفتند که تشییع جنازه در خواب را مرد موفقی که به دست شیطانی خود هلاک می شود تعبیر می کند.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: اگر ولى در خواب ببیند که زنى مجهول الهى، غیر از مرد، تشییع جنازه مى‏کنند، دلالت بر آن دارد که او را احاطه نکرده‏اند، مانند بدن و احوال زنانى که دیده است.

همچنین گفته شده است: اگر در خواب ببیند که در حال انجام فرقه است، خواب بیانگر گذر از حالتی به حالت دیگر است، بهتر از آن یا بدتر از آن، بر حسب حال صاحب آن در بیداری. و همچنین افزایش رویا.

تعبیر دیدن جنازه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب جنازه، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا