تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مردگانی که غمگین هستند و لباس های کثیف می پوشند

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مردگانی که غمگین هستند و لباس های کثیف می پوشند

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مردگانی که نزد بیننده دیده می شود که غمگین هستند و در خواب لباس های کثیف یا ناپاک می پوشند.

بعد از آنها، یعنی فرزندان یا فرزندانشان.

تفسیر یک چشم انداز [أموات معروفين للرائي وهم محزونون ويلبسون ثياب دنسة] ابن سیرین در خواب:

فَإِنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ ڪَأَنَّ أَقْوَامَ أَمْوَات مَعْرُوفِينَ قَامُوا مِنْ مَوْضِعِ لَابِسِينَ ثِيَابًا دَنِسَةً وكانو مَحْزُونِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أنهم أو عقبهم يَفْتَقِرُونَ أَوْ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرده معلوم به بیننده در حال غمگین بودن و پوشیدن لباس چرکین در خواب (در خواب از ابن سیرین)، تعبیر خواب مرده معلوم به بیننده و غمگین و پوشیدن لباس چرکین، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا