تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تعقیب مرده به خانه ناشناس در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن متوفی پیرو متوفی به خانه یا منزلی مجهول و نامعلوم و در خواب از آن بیرون نیامده است.

تفسیر یک چشم انداز [اتباع ميت الى دار مجهولة ثم لم يخرج منها] ابن سیرین در خواب:

همین طور اگر در خواب ببیند که مرده ای را تعقیب می کند، با او وارد خانه ای مجهول می شود و بیرون نمی رود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرده به دنبال مرده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تعقیب مرده مست از خانه مجهول، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا