تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن نماز میت در جایی غیر از جایی که در آن نماز خوانده (به والی) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن میت در حال نماز در جایی غیر از محل نمازش (به والی) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الميت يصلي في غير موضع صلاته (للوالي)] ابن سیرین در خواب:

پس از او هر یک از فرزندان یا فرزندان او.

برای دیدن در خواب و اصلاً مرده، در جایگاه نمازهایش که در آن نماز می‌خوانند، نماز می‌خواند که ایام عمرش در آن نماز می‌خواند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت میت در حال نماز خواندن در جایی غیر از محل نمازش (برای والی) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب میت در حال نماز خواندن در جای دیگر. از محل نمازش (برای والی)، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا