تعبیر خواب دیدن بازی و باشک در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بازی و باشک در خواب ابن سیرین

بازی و باشک یکی از پرندگان شکاری شبیه شاهین هستند که دیدشان با توجه به خوابی که دیده شده معانی زیادی را بیان می کند پس تعبیر دیدن بازی چیست؟؟ معنی دیدن الباشق چیست؟؟؟ آیا دیدن ذبح یا شکار او منطقی است؟؟ این سؤالات و سؤالات دیگر را امام تعبیر کننده خواب محمد بن سیرین رحمه الله پاسخ داد.

تعبیر خواب بازی و الباشق

تفسیر بینش البازی

بازی با دیدن او دلالت بر سلطانی نیرومند یا ستمگر می کند، زیرا قادر به پرواز است، در خود جز اینکه ظلم می کند و هر که چیزی از او شکار کند یا بخرد اسب نرانی سخاوتمند به او داده می شود و ممکن است دلالت بر فرض امارت برای کسانی باشد که شایستگی آن را داشته اند، مگر اینکه از او بگریزد و پای خود را حفظ کند، در این صورت دلیل بر از دست دادن پادشاه از او است و خاطره بد او باقی می ماند. نزد او دلیل بر زنده ماندن چیزی از پادشاه است و خوردن گوشت آن دلیل بر کسب مالی از پادشاه و مرگ آن مرگ آن پادشاه است.

خروج بزی از دست صید او دلیل بر از دست دادن سلطان و جلال است و به اندازه آنچه در دستش مانده است نزد او می ماند و خرید بازی حکایت از ادامه کار دارد و حتی نیاز روزافزون کارگران به جمع آوری پول و گفته شد: مرگ بازی گواه مرگ ظالم است.

بر دست بردن بازی، دلیل بر سلطنت و منزلت هر که پادشاه یا پسر شاه بود، و برای تاجر یا کرکس، مردی خوش‌خیم در میان مردم و فراوانی معاش و بازی سیاه گواه دزدان و راهزنان است که بعد از هبوطش دیدش نشان می داد که دزدی را که وارد خانه اش شده گرفتار کرده است و البازی به معنای دستیابی به اهداف، کسب معیشت از فرزندان، پول گرانبها، سلامتی و رفع نگرانی است. .

تفسیر رؤیت الباشق

باشکید از پرندگان شکاری کوچکتر از بازی و شکل نزدیکتر به شاهین است و در خواب راهنمای پادشاه ظالم و نادان است اما از نظر سلطان از بازی کمتر است. پس هر که بشقی را به دست گرفت زندانی کردند و دزدی را در آنجا دستگیر کردند و هر که از بشق از مجرای ادرار بیرون آمد پسری شجاع داشت او قوی است جز اینکه کمی بی پروا است و هر که بر دست او بایستد. ، افراد ناتوان را با خود انتخاب خواهد کرد.

و هر که او را البشق بخواند و او او را اجابت کند، از حاکمی ستمکار پولی به دست آورد و اگر او را اجابت نکند به ظلم و کینه او می افتد که حمل این پرنده حکایت از مصیبت و نگرانی دارد. و هر که در خانه او وارد شود بلاها و غم ها در خانه او وارد می شود، مخصوصاً برای سیاه پوستان، اگر رنگ دیگری داشت، از شر این دید بر حذر باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا