تعبیر خواب دیدن دریای آرام یا صاف در خواب

دریا در خواب، گواه سلطانی نیرومند و دارای اعتبار و قدرت است، اگر به این معنا باشد، آب او دارایی، پول، گرفتن و دادن، هدایت افراد و دستورات و ماهیان او گله اوست. اطرافیان و معیشت او و یارانش.دنیا و وحشت آن و تغییر شرایط مردمش بین جلال و ذلت و کشتی به این معنا فصلها و بازارها و بادها و معیشت و پولهایش است.

تعبیر خواب دریای آرام

تفسیر چشم انداز دریای آرام

دریای آرام می آید که بیانگر نزاع و نزاع بین مردم یا بلاهایی است که مردم منطقه ای را که در آن قرار دارد فرا می گیرد و برخی از آنها برخی دیگر است و شاید دلالت بر آن داشته باشد که اگر بر آتش جهنم آرام باشد. پس کشتی او راه است و امواجش آه هایش و آبش آتشش است.دریا.

گفته شد: دریای آرام شنای مریض شدت بیماری او و اگر در آن غرق شود می میرد و برای غیر صابران مداخله در سلطان است و آرامش دریا در هم می آمیزد. با دانشمندان و عمیق شدن در دانش، و به اندازه ای که در آن شنا می کند، در تجارت و پول گسترش می یابد، و برای کسانی که در آن غرق شدند و سپس جان سالم به در بردند، همین طور است، و غرق شدن می آید، نشان دهنده ی هوی و هوس است، و هر که وارد شود. دریا در زمستان برای شنا و آرام است، عذاب و حبس از جانب سلطان ظالم بر او فرود می‌آید، مگر اینکه وارد آن شود تا از آب آن بنوشد یا چیزی از آن بگیرد.

دریای آرام در خواب می آید دلیل بر شستن گناهان و خلاص شدن از آن، و آن برای آن است که وارد آن شده تا در آن غسل کند و هر که در دریا بول کند گناه کرده و هر که دریا را از دور ببیند. آرام بود، امیدی به او می رسد، پس دیدن دریای آرام از تلاطم امواج آن بهتر و خیرتر است، به فرموده خداوند متعال که می فرماید: «وَ إِذَا الْمُوَجَعُ مِنْ سَیَهًاً».

تعبیر رؤیت ورود به دریا

دخول در دریا، نگرانی و غم و اندوهی است که از اختیار آن ناحیه بر کسی که از گل آن گرفتار شده است، می‌آید، مگر اینکه از آن مروارید یا مرجان بیرون بیاید، این منفعت مالی و جلال است. مصیبتی می آید و غرق شدن در آن نشان دهنده ارتکاب گناه یا پیدایش بدعت است، منشأ آن نیز در آب است، و اما قطع دریا و بیرون رفتن از آن طرف، دلیل بر آن است. پایان پریشانی و گرفتاری یا نجات از آن.

گفته شد: هر كه در خواب ببيند كه از دريا گذشت، در كار يكي از پادشاهان وارد مي شود، اگر تمام آب آن را بنوشد به سلطنت دنيا مي رسد، وگرنه مانند پول آن مبتلا مي شود. سلطان نوشيدن پول دريا به همان اندازه كه از آن نوشيد ادب و اخلاق آموخت و عبور از دريا براي داستان موسي و فرعون از كافر پول مي برد.

خروج از دریا بهتر است، زیرا کسی که پس از پایان شنا از دریا بیرون آمد و مریض شد، از آنچه در اوست شفا می‌یابد، و برای کسی که در حال بیماری بود، تسکینی است. گویند: مردی تاجر در دریا راه می‌رفت و از عظمت دریا بسیار می‌ترسید، پس رؤیای خود را برای تعبیر خواب نقل کرد و به او گفت: اگر می‌خواهی سفر کنی. به او نیکی خواهد کرد و آن اثبات ادعای اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا