تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن قربانی (برای زندانی) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن قربانی (برای زندانی) در خواب.

تعبیر دیدن قربانی (برای زندانی) در خواب ابن سیرین:

و اگر زندانی در خواب قربانی ببیند خداوند او را اسیر می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن قربانی (برای زندانی) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دیدن قربانی (برای زندانی)، خواب دیدن قربانی (برای زندانی)، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا