تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یافتن حجرالاسود در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب یافتن حجرالاسود در خواب.

تعبیر خواب یافتن حجرالاسود در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سنگ را پس از گم شدن مردم یافت، آن را در جای خود قرار داد، پس این مردی است که مرد است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیا یافتن حجرالاسود در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب یافتن حجرالاسود، رؤیت یافتن حجرالاسود، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا