تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن کعبه در خواب بد شکل

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن کعبه در خواب بد شکل

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر بد شکل دیدن کعبه در خواب.

تعبیر بدحالت دیدن کعبه در خواب ابن سیرین:

مگر این که در خواب کعبه را بد شکل نبیند، پس خیر او نیست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر بد دیدن کعبه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بد دیدن کعبه، رؤیت بد دیدن کعبه، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا