تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن چیزی از کعبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن چیزی از کعبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب گرفتن چیزی از کعبه در خواب.

تعبیر خواب گرفتن چیزی از کعبه در خواب ابن سیرین:

و هر که در خواب ببیند که از کعبه چیزی برداشته است خلیفه به او ضرر می رساند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت گرفتن چیزی از کعبه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گرفتن چیزی از کعبه، رؤیت گرفتن چیزی از کعبه، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا