تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب رفتن به حج در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب رفتن به حج در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب رفتن به حج در خواب.

تعبیر خواب رفتن به حج در خواب ابن سیرین:

استاد ابوسعد رضی الله عنه:

هر کس ببیند که به وقت حج می رود، پس می فرماید:

در صورت لزوم زیارت فراهم می شود.

و اگر بیمار باشد بهبود می یابد.

و اگر بدهکار باشد بدهی او پرداخت می شود.

و اگر می ترسید ایمان می آورد.

و اگر معسر باشد خشنود است.

و اگر مسافر است سلام بگو.

و اگر تاجر باشد سود می برد.

و اگر ولى عزل شده باشد، ولايت به او باز مى گردد.

و اگر گمراه شد، هدایت شده است.

و اگر مغلوب شد، آزاد شد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب رفتن به حج (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب رفتن به حج، رؤیا رفتن به حج، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا