تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قتل عمد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قتل عمد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب قتل عمد در خواب.

تعبیر خواب قتل عمد در خواب ابن سیرین:

و هر که در خواب قتل عمد ببیند، دلالت بر این دارد که در ماه رمضان عمداً روزه را افطار می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن قتل عمد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب قتل عمد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا