تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عید فطر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عید فطر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب عید فطر در خواب.

تعبیر خواب عید فطر توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که روز عید فطر است، از نگرانی بیرون می آید و به آبهای خود باز می گردد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن عید فطر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب عید فطر، رؤیت عید، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا