تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبحانه (برای روزه دار تا ابد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبحانه (برای روزه دار تا ابد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب صبحانه (برای روزه دار) در خواب.

تعبیر خواب صبحانه (برای روزه دار) در خواب ابن سیرین:

اگر انسان عادت روزه ابد را ببیند، اگر در خواب ببیند که روزه نمی گیرد، غیبت دیگری می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن صبحانه (برای روزه دار ابدی) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب صبحانه (برای روزه دار ابدی)، رؤیت صبحانه.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا