تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبحانه ماه رمضان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبحانه ماه رمضان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب صبحانه ماه رمضان در خواب.

تعبیر خواب صبحانه ماه رمضان در خواب ابن سیرین:

بعضی گفتند هر که دید ماه رمضان را شکست، چون از صبحانه رنج می برد و بعضی گفتند به خدا می آیم.

کدام یک از شما بیمار است یا در سفر است؟

(سوره بقره، آیه 184).

هر که بیمار باشد یا در سفر باشد

{سوره بقره، آیه 185}.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن صبحانه ماه رمضان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب صبحانه در ماه رمضان، رؤیت صبحانه.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا