تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن قصه گو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن قصه گو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن قصه گو در خواب

تعبیر دیدن قصه گو (قصه گو) در خواب ابن سیرین:

قصّه نویس (که داستان را بیان می کند) در خواب به خاطر فرموده خداوند متعال به مردی نیکو تعبیر می شود:

ما بهترین داستان ها را برای شما تعریف می کنیم

{سوره یوسف، آیه 3}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای قصه گو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب قصه گو، رؤیت قصه گو.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا