تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فحش گفتن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فحش گفتن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب فحش گفتن در خواب.

تعبیر رؤیای فحاشی در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فحشا (فحشا) گفت، کار بر او سخت می شود و او را سبک می گیرند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب فحش گفتن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب فحش گفتن، رؤیت گفتن فحشا.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا