تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گفتن حکمت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گفتن حکمت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب گفتن حکمت در خواب

تعبیر رؤیت گفتن حکمت در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که حکیم گفته است، شفا می یابد و اگر بدهکار باشد، قرض را می پردازد و از ستمگر حمایت می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیای تکلم با حکمت در خواب (در خواب از ابن سیرین)، تعبیر خواب تکلم با حکمت، رؤیت سخن گفتن با حکمت.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا