تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن چراغ مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن چراغ مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن چراغ مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر دیدن چراغ مسجد الاقصی در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که در بیت المقدس (مسجدالاقصی) چراغی روشن می کند، در پسرش مجروح می شود یا در پسرش نذری دارد که باید وفا کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چراغ مسجد الاقصی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب چراغ مسجد الاقصی، رویت چراغ مسجد الاقصی.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا