تعبیر خواب ابن سیرین – خواب وضو در مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب وضو در مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب وضو در مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر دیدن وضو در مسجد الاقصی در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که در بیت المقدس (مسجدالاقصی) وضو می گیرد، چیزی از مال او در آنجا می شود (گویا ارث می برد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن وضو در مسجد الاقصی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب وضو در مسجد الاقصی، خواب دیدن وضو در مسجد الاقصی.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا