تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن نماز در مسجدالاقصی به جهتی غیر از قبله در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن نماز در مسجدالاقصی به جهتی غیر از قبله در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب نماز خواندن در مسجدالاقصی به جهتی غیر از جهت قبله در خواب.

تعبیر رؤیت نماز خواندن در مسجدالاقصی به جهتی غیر از قبله در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که در بیت المقدس (مسجدالاقصی) به سویی غیر از قبله نماز می خواند، در حال انجام حج است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد الاقصی به جهت غیر قبله (در خواب توسط ابن سیرین)، تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد الاقصی به جهت غیر قبله، خواب خواندن نماز در مسجد الاقصی به سمتی غیر از قبله.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا