تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن نماز در مسجد الاقصی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن نماز در مسجد الاقصی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن نماز در مسجد الاقصی در خواب.

تعبیر دیدن نماز در مسجد الاقصی در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که در بیت المقدس (مسجد الاقصی) نماز می خواند، ارثی به ارث برده یا به نیکی پایبند بوده است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت نماز خواندن در مسجد الاقصی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد الاقصی، خواب خواندن نماز در مسجد الاقصی.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا