تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن بنای مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن بنای مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن بنای مسجد در خواب

تعبیر رؤیای بنای مسجد در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که در حال ساختن مسجد است، پیوند خویشاوندی خود را حفظ می کند و مردم را به خوبی جمع می کند. بنای مسجد حاکی از پیروزی بر دشمنان است، چنانکه خداوند می فرماید:

آنان که بر کارشان چیره شدند گفتند: بر آنان مسجدی بنا می کنیم.

{سوره کهف، آیه 21}.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب ساختن مسجد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ساختن مسجد، رؤیت ساختن مسجد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا