تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیامبران در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیامبران در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا پیامبران در خواب توسط ابن سیرین:

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن انبیاء علیهم السلام در خواب توسط ابن سیرین:

استاد ابوسعد رحمه الله می فرماید: خواب انبیا صلوات الله علیهم السلام یکی از این دو چیز است، یا بشارت است یا انذار. سپس بر دو قسم است: یکی اینکه پیامبری را در حال و ظاهر ببیند که دلیل بر درستی صاحب بینا و شرف و کمال حیثیت و پیروزی او بر مخالفان است. و ثانیاً با چهره ای عبوس تغییری در اوضاع ببیند که حاکی از حال بد او و شدت مصیبت اوست، سرانجام خداوند او را رها می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت آدم در خواب توسط ابن سیرین:

این به طور کلی و جزئی است: اگر پیامبر خدا آدم صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند، اگر شایستگی آن را داشته باشد، امر بزرگی به او داده می شود. برای گفتار او:

من خلیفه ای را بر روی زمین می گذارم

{سوره بقره، آیه 30}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای صحبت با حضرت آدم علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با پیامبر خدا، آدم صلی الله علیه و آله صحبت کرده است، به سبب فرموده خداوند متعال، علم پیدا می کند:

و همه اسماء را به آدم آموخت

{سوره بقره، آیه 31}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن تغییر رنگ و حالت پیامبر خدا در خواب از ابن سیرین:

اگر پیغمبر خدا آدم صلی الله علیه و آله در خواب تغییر رنگ و حالتی را دید، بیانگر انتقال از جایی به جای دیگر و سرانجام بازگشت به جای اول است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت آدم علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

می گفتند هر که پیامبر خدا آدم را در خواب ببیند فریب سخنان برخی از دشمنانش را خورد، خداوند پس از مدتی او را آزاد کرد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شیت پیامبر (ص) در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند، مال و فرزند و زندگی راضی خواهد شد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت ادریس علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا ادریس صلی الله علیه و آله را ببیند به تقوا و مهر نیکو بر او شرفیاب می شود.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن حضرت نوح علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا نوح علیه السلام را ببیند عمرش طولانی و دشمنانش بسیار رنج خواهند برد سپس بر آنان پیروز می شود. خدای متعال را شکر کرد که فرمود: {عبد شاکر بود} و با زنی متدین ازدواج کرد و از او فرزندانی به دنیا آورد.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن حضرت هود (علیه السلام) در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را ببیند، دشمنانش او را تحقیر می‌کنند و بر ظلم او مسلط می‌شوند، پیروز می‌شوند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خواب توسط ابن سیرین:

همین طور هر که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را در خواب دید. این نشان می دهد که دشمنان او را تحقیر می کنند، و او را در معرض ظلم قرار می دهند، سپس خداوند او را آزاد می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت ابراهیم علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا ابراهیم صلی الله علیه و آله را ببیند، ان شاء الله زیارتش داده می شود. گفته شد که از حاکم ظالم به سختی آسیب می بیند، سپس خداوند او و دشمنانش را یاری می کند. خداوند رحمت واسعه و همسری صالح نصیبش کند. گفته شد خواب ابراهیم علیه السلام پدر را نافرمانی کرد.

خوابی روایت شده که سمک بن حرب نخل بود و در خواب دید که ابراهیم علیه السلام چشمانش را پاک کرد و گفت: به سوی فرات بیایید و در آن غوطه ور شوید، خداوند بینایی شما را باز می گرداند. بیدار شد، این کار را کرد، پس دید.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اسحاق پیامبر در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا اسحاق صلی الله علیه و آله را ببیند که از بزرگان یا نزدیکان دچار ناراحتی شده است، خداوند او را رها می کند و به او عزت و عزت و مژده و بشارت می دهد. اولاد.خدایا

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت اسماعیل علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر که در خواب پیامبر خدا (ص) اسماعیل (ص) را ببیند، به سیاست و بلاغت عنایت می کند، و گفته می شود که مسجدی بر می خیزد یا او را یاری می کند، به خاطر فرموده ی حق تعالی: {و چون ابراهیم برانگیخت. پایگاه ها از خانه و اسماعیل}. می گفتند هر که او را دید از پدرش به سختی گرفتار شد، خداوند بر او آسان کرد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت یعقوب علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس پیامبر خدا یعقوب صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند بر برخی از فرزندانش غمگین می شود سپس خداوند متعال آن را از او نازل می کند و محبوبش را به او عطا می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت یوسف علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا یوسف صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند، به او ستم می شود و از نزدیکان خود به زندان می افتد و به تهمت متهم می شود، سپس پادشاهی به او داده می شود و دشمنان. تابع او باشد در تعبير گفته شده است كه برادر دشمن است و اين دليل بر كثرت صدقه صاحب آن است، زيرا خداوند متعال فرموده است: «وَ أَنْصَكُونَ عَلَيْنا».

نقل شده است که برخی در خواب دیدند که یوسف علیه السلام یکی از دمپایی های خود را به او می دهد، پس متوجه شد که آن دمپایی گویا شده است.

روايت شده است كه ابراهيم بن عبدالله كرمانى ديد كه يوسف عليه السلام با او صحبت مى كند، به او گفت: «آنچه را خدا به تو آموخته به من بياموز.» پس او را با پيراهن خود پوشانيد.

رؤیایی از ابن سیرین که می گوید: در خواب دیدم که گویا وارد مسجد شدم و آنگاه با سه شیخ و جوانی با چهره ای زیبا در کنار آنان بودم، به آن جوان گفتم: تو کی هستی خدا رحمتت کنه گفت: من یوسف هستم، گفتم: اینها شیوخ هستند؟ گفت: پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پس گفتم: آنچه را خدا به تو آموخته به من بیاموز، گفت: پس دهان خود را گشود و گفت: بنگر که چه می بینی، گفتم زبانت را می بینم، سپس باز کرد. دهانش را گفت: ببین چه می بینی، پس به تو گفتم، سپس دهان باز کرد و گفت: ببین چه می بینی، گفتم قلبت را می بینم گفت: عبور کن و نترس، پس شدم و به من رؤیایی نگفتند مگر اینکه در کف دستم به آن نگاه می کنم.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت یونس علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر كه در خواب پيامبر خدا يونس صلي الله عليه و آله را ببيند، در كاري كه او را به حبس و تنگي براند عجله كند، خداوند متعال او را نجات مي دهد. این خواب بیانگر آن است که صاحب آن زود عصبانی و خشنود است و بین او و مردم خیانتکار رابطه وجود دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت شعیب علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس پیامبر خدا شعیب صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند که می لرزد، چشمش از بین می رود و اگر او را در حالتی غیر از آن ببیند، مردم او را از حق خود بر خود سلب می کنند و به او ظلم می کنند. سپس به آنها ظلم می کند. شاید این خواب بیانگر این باشد که صاحبش دختر دارد.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن حضرت موسی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا موسی و هارون علیهم السلام یا یکی از آنها را ببیند به دست او ظالم و ستمگر هلاک می شود و اگر آنها را در حال نیت ببیند. به جنگ، پیروزی فراهم خواهد شد.

رؤیایی نقل شده است که همسر سعید بن مسیب دید که موسی علیه السلام در حالی که چوبی در دست داشت در شام ظاهر شد در حالی که روی آب راه می رفت. پس خواب خود را به سعید گفت، او گفت: اگر خواب تو راست باشد، عبدالملک بن مروان مرده است. از او پرسیدند از کجا می دانستی؟ گفت: زیرا خداوند متعال موسی را فرستاد تا نیرومندان را تقسیم کند و من فقط عبدالملک بن مروان را در آنجا می یابم و چنان بود که او گفت.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت ایوب علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا ایوب صلی الله علیه و آله را ببیند که به خود و مال و خانواده و پسرش مبتلا شده است، خداوند به خاطر فرموده خدای تعالی او را جبران می کند و برای او چند برابر می کند. : {و خانواده اش و امثال آنها را به او دادیم.}

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت داوود علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر که در خواب پیامبر خدا داوود صلی الله علیه و آله را در حال او ببیند، به قدرت و قدرت و سلطنت مبتلا می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت سلیمان علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا سلیمان صلی الله علیه و آله را روزی سلطنت و علم و فقاهت ببیند. اگر او را بر منبر یا تختی مرده ببیند خلیفه یا شاهزاده یا رئیسی می میرد و تا مدتی مرگ او معلوم نمی شود. گفته شد سلیمان را دید که ولی و دشمن را نجات داد و رفت و آمدش زیاد شد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت زکریا (علیه السلام) در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا زکریا صلی الله علیه و آله را ببیند فرزندی نیکوکار در دوران پیری نصیبش می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت یحیی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب پیامبر خدا یحیی علیه السلام را ببیند به عفت و تقوا و عصمت هدایت می شود تا به سن او برسد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت عیسی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس پیامبر خدا عیسی صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند، خوابش نشان می دهد که او مردی مفید و مبارک و نیکوکار بسیار و مسافرت بسیار است و به علم پزشکی شرفیاب است و سایر علوم

رؤیایی که شریف ابوالقاسم جعفر بن محمد در مصر به ما گفت، گفت: حمزه بن محمد کنانی به ما گفت، گفت ابوالقاسم عیسی بن سلیمان بغدادی به ما گفت، به ما گفت داود بن عمرو -ذبی گفت موسی بن جعفر الرضا به ما گفت از پدرش به جدش گفت الحسن بن علی رضی الله عنهم عیسی را دیدم. پسر مریم سلام الله علیها در خواب گفتم ای روح الله می خواهم بر انگشتر خود حک کنم پس چه حک کنم؟ فرمود: بر آن حک کن که معبودی جز خدای آشکار نیست، زیرا غم و اندوه را برطرف می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت حضرت عیسی توسط زنی در خواب (برای زن باردار) توسط ابن سیرین:

گفته شد که همسر پیامبر خدا عیسی بن مریم سلام الله علیها باردار بود و پسری دانا به دنیا آورد.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن دانیال نبی در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب دانیال الحکیم را ببیند، اقبال فراوان و علم بصیرت و پیروزی بر مردی توانا پس از سختی نصیبش می شود و گفته می شد که شاهزاده یا وزیر شهریاری می شود.

رؤیایی و روایت شده که اباعبدالله البحیلی دید که دانیال را بر دوش خود حمل کرد، او را بر دیواری نهاد و او را زنده کرد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خضر علیه السلام در خواب از ابن سیرین:

و هر کس خضر علیه السلام را ببیند، دلالت بر پدید آمدن باروری و وسعت پس از قحطی و امنیت پس از خوف دارد.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که یکی از پیامبران با او سخن می گوید، سال مبارکی برای او خواهد بود، هر چند همسرش پسر خوبی از او باردار باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیایی که یکی از پیامبران او را در خواب کتک زد از ابن سیرین:

بعضى گفتند: هر كه ببيند بعضى از پيامبران او را كتك زدند، در اين دنيا چه از نظر دينى و چه از نظر دنيا سعادتمند مى شود.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن شخصی که گویی در خواب به پیامبری تبدیل شده است توسط ابن سیرین:

و هر كه در خواب ببيند كه خود به پيامبرى معروف مبدل شده است، به اندازه مرتبه آن پيامبر در مصيبت، مصيبتى به او خواهد رسيد، و آخرين كارش پيروزى است و دعوت كننده به سوى خداى تعالى مى شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کشتن پیامبر در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که پیامبری را کشته است، بیانگر خیانت در امانت و شکستن عهد به خاطر فرموده خداوند متعال است:

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن انبیا در خواب و خواب ابن سیرین ، تعبیر خواب انبیاء رؤیت انبیاء علیهم السلام.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا