تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استغفار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استغفار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب استغفار در خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب استغفار در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که از خداوند استغفار می کند، به سبب فرموده خداوند متعال، حلال و پسری بر او منت نهاده می شود:

از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است.

{سوره نوح، آیه 10}

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب اقامه نماز و استغفار در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که نمازش تمام شده و از خداوند متعال استغفار کند و رو به قبله کند، دعایش مستجاب می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دعا و استغفار در جهتی غیر از قبله در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که نمازش تمام شده است و از خداوند متعال استغفار کند و به سویی غیر از قبله باشد، ممکن است بیانگر گناه کبیره باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب خاموشی استغفار در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که در مورد استغفار سکوت کرده است، ممکن است دلالت بر نفاق داشته باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید:

«و چون به آنها گفته شود بیایید رسول خدا برای شما استغفار می کند، سرهای خود را می پیچند و می بینی که شما را دفع می کنند.

{سوره منافقون، آیه 5}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب ابن سیرین برای گناهی که بر زن در خواب دیدی استغفار کن:

اگر زنی را در خواب ببیند که گویا برای گناه شما از او طلب آمرزش می کنند، ممکن است به روایت زلیخا، او را متهم به گناه یا فحاشی کنند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن استغفار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب استغفار، رؤیت استغفار.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا